Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж icon

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледжНазваниеМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж
Дата17.10.2016
Размер
ТипСправочники, творчество

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім.І.Франка

Правничий коледж


Затверджено


на засіданні Циклової комісії

з теорії та історії права та держави,

історії політичних та правових вчень

протокол N __ від "__" _________ 2004 р.

Голова Коваль А.Ф. _________


Плани семінарських занять з курсу


"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ"


Львів-2004

Тема 1. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

(7 ст. до н.е. – 6 ст. н.е.) (2 год.)

1. Виникнення стародавніх держав. Трипільська культура (4-3 тис. до н.е.).

2. Держава і право скіфів.

3. Держава і право античних міст-держав.

4. Держава і право Боспорського царства.

5. Держава і право стародавніх східних слов`ян. Політичний союз антів (2-7 ст.).
^

Контрольні запитання

 1. Етапи первіснообщинного ладу.

 2. Де на території України знайдено найдавніше поселення-стоянку.


3. До якого етапу первіснообщинного ладу належить найдавніше поселення-стоянка на території України.

4. Коли і як відбувся перехід від матріархату до патріархату.

5. Коли з`явилися відтворюючі форми господарства і які саме.

6. Коли існувала трипільська культура.

7. Яке історичне світове значення трипільської культури.

8. Які особливості трипільської культури.

9. Який зв`язок трипільської культури з українською державністю.

10. Коли і внаслідок чого виникає територіальна сільська община.

11.Які великі поділи суспільної праці і коли вони відбулися.

12. Коли зароджується державність на території України.

13. Які перші держави на території України і який їх зв`язок з українською державністю.

14. Якого походження скіфські племена.

15. Коли скіфські племена заселяли територію України.

16. Які племена входили у скіфський племінний союз.

17. Коли виникла перша Скіфська держава і хто її створив.

18. Де і коли існувала друга Скіфська держава.

19. Форма правління Скіфської держави.

20. Назвіть античні міста-держави на території України.

21. Коли і де на території України існували античні міста-держави.

22. Який зв`язок античних міст-держав з українською державністю.

23. Форма правління держав Північного Причорномор`я.

24. Коли і де існувало Боспорське царство.

25. Як виникло Боспорське царство.

26. Коли існував політичний союз антів.

27. Коли і внаслідок чого розпався політичний союз антів.

28. Які ознаки державності політичного союзу антів.

29. Види слов`ян.

30. Які сучасні народи походять від слов`ян.


Додаткова література

1. Боплан Г.Л. Опис України. - Львів, 1990.

2. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. - К., 1968.

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

4. Дегтярев А., Дубов И. Начало отечества. – Л., 1983.

5. Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х томах. Т.1 (до половини XVII ст.). – К., 1991.

6. Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

7. Січинський В. Чужинці про Україну. - Львів, 1991.


Тема 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (7 - початок 12 ст.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі. Руська земля. Норманська теорія походження Київської Русі.

2. Суспільний лад.

3. Державний устрій. Системи правління.


Контрольні запитання

1. Чи існувало у східнослов`янських племен рабство і в якій формі.

2. Чому патріархальне рабство у східних слов`ян не переросло у рабовласницьку формацію.

3. Яка перша держава східних слов`ян і коли і як вона виникла.

4. Які ознаки державності Руської землі.

5. Коли, як і де виникла друга східнослов`янська держава, і яка.

6. Суть норманської теорії походження Київської Русі.

7. Коли і як виникла норманська теорія походження Київської Русі.

8. Коли і як виникла Київська Русь і доки проіснувала.

9. Хто і коли запровадив у Київській Русі християнство.

10. Які історичні заслуги Володимира Мономаха.

11. Хто, коли і як започаткував розпад Київської Русі на самостійні князівства.

12. Коли і внаслідок чого відбувся остаточний розпад Київської Русі.

13. Що таке великокнязівський домен.

14. Категорії духовенства у Київській Русі.

15.Причини перетворення вільних общинників у феодально залежне селянство.

16. Назвіть суспільні верстви і групи у Київській Русі.

17. Яка відмінність у правовому становищі між смердами і закупами.

18. Поняття, види і правове становище ізгоїв.

19. Види рабів у Київській Русі та відмінність у їх правовому становищі.

20. Категорії і правовий статус міського населення Київської Русі.

21. Форма правління Київської Русі. Кому належало право спадкування престолу у Київській Русі.

22. Територіальний поділ Київської Русі.

23. Системи правління Київської Русі.

24. Суть десяткової системи правління у Київській Русі.

25. Суть системи кормління у Київській Русі.

26. Суть двірцево-вотчинної системи правління у Київській Русі.

27. Назвіть державні органи Київської Русі.

28. Правове значення Ради бояр у Київській Русі.

29. Правове значення Віча у Київській Русі.

30. Відмінність Віча від станово-представницьких установ середньовічної Європи.

31. Назвіть приклади феодальних з`їздів у Київській Русі.

32. Що таке вервь і її компетенція.

33. Види збройних сил Київської Русі.

34. Які судові органи Київської Русі.

35. Компетенція церковного суду Київської Русі.


Додаткова література

1. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

3. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. – К., 1996.

4. Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

5. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. - Нью-Йорк; Львів, 1990.

6. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. -М., 1949.


Друге заняття – 2 год.

1. Джерела права. Руська Правда. Церковні статути.

2. Характеристика галузей та інститутів права:

а) право власності;

б) зобов`язальне право;

в) шлюбно-сімейне право;

г) спадкове право;

д) кримінальне право (види злочинів, система покарань).

3. Судочинство.

Контрольні запитання

1. Джерела права Київської Русі.

2. Договори Київської Русі з Візантією та їх зміст.

3. Хто уклав найперші правові документи Київської Русі і які.

4. Редакції Руської Правди.

5. Що таке списки Руської Правди і скільки їх відомо.

6. Зміст Короткої Руської Правди.

7. Зміст Розширеної Руської Правди.

8. Зміст Скороченої Руської Правди.

9. Які церковні статути діяли у Київській Русі та їх зміст.

10. Який трактат уклав Володимир Мономах і його зміст.

11. Форми земельної власності у Київській Русі.

12. Види зобов`язань із заподіяння шкоди.

13. Зміст договору позики і порядок сплати відсотків по позиці.

14. Зміст і наслідки банкрутства купців.

15. Умови укладення шлюбу і шлюбний вік.

16. Правове становище жінки у шлюбі.

17. Порядок спадкування за законом.

18. Спадкові права дружини.

19. Хто був спадкодавцем і спадкоємцем за заповітом.

20. Склад злочину у Київській Русі.

21. Чи існували у праві поняття стадій злочину, співучасті, форм вини і неосудності, які саме.

22. Види злочинів.

23. Злочини проти особи.

24. Злочини проти власності.

25. Злочини проти релігії і церкви.

26. Злочини проти сім`ї і моральності.

27. Злочини проти честі і гідності.

28. Мета і види покарань.

29. Види грошових штрафів.

30. Яке найтяжче покарання у Київській Русі.

31. Які церковні покарання у Київській Русі.

32. Який характер мав судовий процес у Київській Русі і його зміст.

33. Що таке заклич, звід і гоніння сліду.

34. Види судових доказів і церковних судових доказів.

35. Види свідків.


Додаткова література

1. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. - Нью-Йорк; Львів, 1990.

2. Памятники русского права. – М., 1952. Вып.1.

3. Российское законодательство X-XX веков. – М., 1984. – Т.1.

4. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. - М., 1949.

5. Юшков С.В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение. – М., 1950.


Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА (друга половина 11 – середина 15 ст.) (2 год.)

1. Утворення, розвиток і занепад Галицько-Волинського князівства.

2. Суспільний лад.

3. Державний устрій.

4. Характеристика права.


Контрольні запитання

1. Походження назви "Галичина".

2. Хто і коли заснував галицьку династію князів.

3. Які династії князювали у Галицько-Волинській державі.

4. Які столиці мала Галицько-Волинська держава.

5. Хто і коли об`єднав Галичину у Галицьке князівство, і яка була його перша столиця.

6. Хто і коли завершив династію Ростиславичів.

7. Хто і коли об`єднав Галичину і Волинь в єдине князівство.

8. Коли було закладено Львів і коли він став столицею Галицько-Волинського князівства.

9. Хто правив у Галицько-Волинській державі у період між князюванням Романа та його синів Данила і Василька.

10. Коли Данило відновив об`єднане Галицько-Волинське князівство.

11. У чому полягало співправління Данила і Василька.

12. У чому полягала васальна залежність Данила від хана Золотої Орди.

13. Хто був королем Галицько-Волинського князівства.

14. Хто і коли завершив династію Романовичів.

15. Хто останній правив Галицько-Волинською державою.

16. Коли і як припинила існування Галицько-Волинська держава.

17. Які особливості суспільного ладу у Галицько-Волинському князівстві на відміну від Київської Русі.

18. Які особливості державного устрою Галицько-Волинського князівства на відміну від Київської Русі.

19. Назвіть приклади дуумвірату у Галицько-Волинському князівстві.

20. Як з`явилось магдебурзьке право у Галицько-Волинському князівстві, які міста отримали його першими, і коли.


Додаткова література

1. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. К., 1984.

2. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

3. Музиченко П.П. Галицько-Волинське князівство: продовження традицій української державності. Одеса, 1994.

4. Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси. XI-XIII вв. М., 1955.


Тема 4. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. Кревська унія 1385 р. Віленська угода 1401 р. Люблінська унія 1569 р.

2. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. Органи самоуправління Запорізької Січі. Реєстрове козацтво.

3. Суспільний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.


Контрольні запитання

21. Коли і як відбулось формування Литовської держави.

22. Коли і які українські землі захопила Литва.

23. Які відбувалось захоплення українських земель Литвою, і чому.

24. Коли і які українські землі захопило Польське королівство.

25. Які відбувалось захоплення українських земель Польським королівством.

26. До складу яких держав входили українські землі (і які саме) у 14-16 ст.

27. Коли і як Галичина була перетворена у Руське воєводство, і яким був його статус у складі Польського королівства.

28. Коли була укладена і у чому полягала Кревська унія.

29. Коли була укладена і у чому полягала Віленська угода.

30. Коли була укладена і у чому полягала Городельська унія.

31. Коли і як відбулось завершення української автономії.

32. Коли українські землі зазнали нашестя татар.

33. Коли і внаслідок чого Крим визнав протекторат Туреччини.

34. Передумови, зміст і наслідки Люблінської унії, і коли вона була укладена.

35. Яку автономію зберегла Литва за Люблінською унією.

36. Етапи об`єднання Великого князівства Литовського і Польського королівства в єдину Річ Посполиту.

37. Які причини зумовили зародження українського козацтва.

38. Походження і зміст слова "козак".

39. Яка була суспільна організація козаків-поселенців.

40. Що таке січ і кіш.

41. Коли, де і як виникла Запорізька Січ.

42. Хто міг бути козаком.

43. Який поділ козацтва на Запорізькій Січі.

44. Який військовий і територіальний поділ Запорізької Січі.

45. Система органів самоуправління Запорізької Січі.

46. Військова Рада Запорізької Січі: порядок діяльності і компетенція.

47. Військова старшина (начальники) Запорізької Січі: посади і повноваження.

48. Повноваження кошового отамана.

49. Військові чиновники (службовці) Запорізької Січі: посади і повноваження.

50. Похідні і паланкові начальники Запорізької Січі: посади і повноваження.

51. Ознаки державності Запорізької Січі.

52. Як і коли виникло реєстрове козацтво.

53. Привілеї реєстрового козацтва.

54. Джерела феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

55. Форми феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

56. Стани і верстви населення литовсько-польської держави.

57. Правове становище магнатів і панів у литовсько-польській державі.

58. Правове становище шляхти і дрібних бояр.

59. У чому полягав "вивід шляхти", і коли він відбувся.

60. Коли і як остаточно оформився шляхетський стан, і яке його правове становище.

61. За який підстав набувалось і втрачалось шляхетство.

62. Коли і як відбулось зрівнення шляхти з магнатами.

63. Правовий статус ходачкової шляхти.

64. Хто і чому ініціював релігійну унію.

65. Коли була укладена Берестейська унія, її передумови, зміст і наслідки.

66. Види сіл за правовим становищем.

67. Правовий статус сіл руського права.

68. Правовий статус сіл волоського права.

69. Правовий статус сіл німецького права.

70. Правовий статус сіл шляхетсько-польського права.

71. Категорії селян за ступенем феодальної залежності.

72. Правове становище нехожих селян і отчичів.

73. Селянські податки і повинності.

74. Категорії селян за видом повинностей.

75. Правове становище слуг.

76. Коли і як відбулось закріпачення селян.

77. Які права втратили закріпачені селяни.

78. Етапи впровадження панщини.

79. Етапи заборони виходу селянина від пана.

80. Наслідки втечі закріпачених селян.

81. Зміст і наслідки "Устави на волоки" 1557 р.

82. Види малоземельних і безземельних селян.

83. Категорії міщан.

84. Правовий статус і структура цеху.

85. Категорії міст.

86. Правовий статус і діяльність братств.


Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.


Друге заняття – 2 год.

1. Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

2. Характеристика права (Джерела права (Литовські Статути). Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство).

Контрольні запитання

1. Взаємини Господаря і удільних князів.

2. В які адміністративно-територіальні одиниці були перетворені місцеві
князівства у Великому князівстві Литовському.

3. Склад Пани-Ради.

4. Компетенція Пани-Ради.

 1. Склад Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 2. Компетенція Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 3. Відколи обирається король Польського королівства.

 4. Склад Королівської (Великої) Ради.

 5. Значення Королівської (Великої) Ради.

 1. Склад Великого вального сейму Польського королівства.

 1. Компетенція Великого вального сейму Польського королівства.
  12. Палати Великого вального сейму Польського королівства.

 1. Характер зв'язку Великого князівства Литовського і Польського королівства за
  уніями.

 1. Умови обрання короля Речі Посполитої.

 1. Палати Великого вального сейму Речі Посполитої.

 2. Компетенція Великого вального сейму Речі Посполитої.

 3. Значення „ІіЬеrum vetо".

 4. Посади державних урядовців центральної адміністрації Речі Посполитої.

 5. Особливості системи місцевих органів в Україні.

20. Адміністративно-територіальний поділ Польського королівства.

 1. Адміністративно-територіальний поділ Великого князівства Литовського.

 2. Місцева адміністрація Великого князівства Литовського.

 3. Органи самоврядування сільських общин Великого князівства Литовського.

 4. Компетенція місцевих урядовців Великого князівства Литовського.

 5. Адміністративно-територіальний поділ Речі Посполитої.

26. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Речі
Посполитої.

27. Місцеві органи влади у Речі Посполитій.
28. Поділ міст за правовим становищем.

 1. Урядовці міст.

 2. Зміст міського самоврядування на підставі магдебурзького права.

 3. Органи міського самоврядування.

 4. Склад і компетенція міської Ради.

 5. Склад і компетенція Лави.

 6. Що таке юридики.

 7. Мета діяльності і компетенція братств.

36. Органи самоврядування братств.

 1. Значення Львівського братства.

 2. Військові органи.

 3. Склад посполитого рушіння.

 4. Склад найманого війська.

 5. Військові начальники реєстрового козацтва.

 6. Зв'язок судової влади з адміністрацією.

 7. Підсудність суду князя.

44. У чому полягала становість судових установ.

 1. Види повітових судів.

 2. Склад і компетенція земських судів (шляхетських трибуналів).

 3. Склад і компетенція гродських (замкових) судів.

 4. Склад і компетенція підкоморських судів.

 5. Повноваження возних (дітських).

 6. Повноваження суду асесорів.

 7. Порядок діяльності маршалківського суду.

52. Види церковних судів.

 1. Компетенція духовних судів.

 2. Компетенція церковного доменіального суду.

 3. Компетенція феодального доменіального суду.

 4. Судові органи самоврядних міст.

 5. Види, склад і компетенція магістратських судів.

 6. Склад і компетенція поточного суду.

 7. Склад і компетенція виложеного суду.
  бО. Склад і компетенція цехового суду.

 1. Склад і компетенція общинних (копних) судів.

 2. Судова система Запорізької Січі.

 3. Польські джерела права.

 4. Литовські джерела права.

 5. Види литовських князівських привілеїв.

 6. Земські устави.

 7. Судебник Казимира 1468 р.

68. Редакції Литовських статутів та їх зміст.

 1. Козацьке звичаєве право.

 2. Види землеволодінь.

 3. Категорії маєтків за способом набуття.

 4. Умови втрати права власності.

 5. Обмеження щодо розпорядження власністю.

 6. Умова землеволодіння.

 7. Сервітути.

76. Заставне володіння.

 1. Види договорів.

 2. Порядок укладення угод.

 3. Засоби забезпечення зобов"язань.

 4. Правовий режим майна подружжя.

 5. Спадкування за законом.

 6. Хто позбавлявся спадкових прав.

 7. Вдовина спадкова частка.

84. Батьківське і материнське майно.

 1. Спадкування за заповітом.

 2. Поняття злочину.

 3. Склад злочину.

 4. Види злочинів.

 5. Мета покарання.

 6. Види покарань.

 7. Майнові покарання.

92. Виволання і опала.

93.Система злочинів Запорізької Січі.

 1. Система покарань Запорізької Січі.

 2. Характер судового процесу.

 3. Судові докази.

 4. Хто не міг бути свідком.

 5. Попереднє слідство.

 6. Копне (общинне) судочинство.


Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Кульчицький В.С., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.

5. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі. Львів, 1998.

6. Третій Литовський статут на Україні // Український календар. 1978 (Варшава).

7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.


Тема 5. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД

НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр. (2 год.)

1. Антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни.

2. Суспільний лад України у період народно-визвольної війни.

3. Державний устрій України періоду народно-визвольної війни.

4. Характеристика права України періоду народно-визвольної війни (Джерела права. Цивільне право. Кримінальне право. Судочинство).

5. Входження України до складу Росії та його політико-правові наслідки. Історичні передумови переходу України під протекторат Росії. Правове оформлення переходу України під протекторат Росії. Правовий статус України і українського народу за договором 1654 р. Форма державно-правових зв`язків України з Росією за договором 1654 р.Контрольні запитання

1. Причини і передумови національно-визвольної війни.

2. Мета і характер національно-визвольної війни.

3. Зміст Зборівського договору 1649 р.

4. Зміст Білоцерківського договору 1651 р.

5. Яку мету мали різні учасники національно-визвольної війни.

6. Яку участь брали різні верстви у національно-визвольній війні.

7. Чи було ліквідовано кріпацтво у ході національно-визвольної війни, пояснити.

8. Види землеволодінь української шляхти і козацької старшини у період національно-визвольної війни.

9. Які привілеї отримала козацька старшина у ході національно-визвольної війни.

10. Категорії селян у період національно-визвольної війни та їх правове становище.

11. Прошарки міщан у період національно-визвольної війни та їх правове становище.

12. Правове становище і привілеї козацтва у період національно-визвольної війни.

13. Ознаки державності України у період національно-визвольної війни.

14. Яка форма організації влади була в Україні у період національно-визвольної війни.

15. Державний апарат України у період національно-визвольної війни.

16. Генеральна старшина у період національно-визвольної війни (склад і компетенція).

17. Організація влади у полках і сотнях у період національно-визвольної війни.

18. Місцева влада у період національно-визвольної війни.

19. Адміністративно-територіальний поділ України у період національно-визвольної війни.

 1. Форма правління України у період національно-визвольної війни.

21. Види судів у період національно-визвольної війни.

22. Джерела права періоду національно-визвольної війни.

23. Правовий режим рангових земель у пеірод національно-визвольної війни.

24. Зміни у кримінальному праві у період національно-визвольної війни.

25. Які зв`язки були встановлені між Україною і Росією у період національно-визвольної війни.

26. Рішення Земського собору від 1.10.1653 р.

27. Рішення Переяславської Ради від 8.01.1654 р.

28. Зміст Статтей Б.Хмельницького.

29. Зміст Березневих статтей від 27.03.1654 р.

30. Етапи прийняття Березневих статтей.

31. Правовий статус України за договором 1654 р.

32. Причини суперечливих оцінок історичного значення Переяславського договору 1654 р.

33. Історично-юридичні оцінки (кваліфікації) договору 1654 р.


Додаткова література

1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. К., 1994.

2. Бабій Б.М. Воз’єднання Західної України з Українською РСР. К., 1954.

3. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648-1654 рр. // Український історичний журнал. 1993. N1.

4. Копиленко О., Копиленко М. Переяславський акт 1654 року в оцінках першого Президента України // Право України. 1994. N3-4.

5. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

6. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657. К., 1998.


Тема 6. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД

^ КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (СЕРЕДИНА 17 – КІНЕЦЬ 18 СТ.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Політико-правове становище України під владою іноземних держав:

А) Перерозподіли території України між іноземними державами;

Б) Суспільно-державний устрій західноукраїнських земель у середині 17 - кінці 18 ст.

2. Входження Правобережної України до складу Росії та її державний устрій.

3. Суспільний лад Козацько-гетьманської держави. Суспільний лад за Березневими статтями 1654 р. Суспільний лад у період автономії у другій половині 17 ст. Суспільний лад у період обмеження автономії у 18 ст.

4. Державний устрій Козацько-гетьманської держави. Державний устрій за Березневими статтями 1654 р. Державний устрій у період автономії у другій половині 17 ст. за гетьманськими статтями.


Контрольні запитання

1. Коли відбувся поділ на Правобережну і Лівобережну Україну, і які землі до них входили.

2. Коли були обрані окремі гетьмани Правобережної і Лівобережної України, і які саме.

3. Коли поділ на Правобережну і Лівобережну Україну був юридично закріплений, і як саме.

4. До складу яких держав і які українські землі входили у середині 17 – наприкінці 18 ст.

5. Які українські землі і коли входили до складу Туреччини у період козацько-гетьманської доби.

6. До складу яких держав і коли входив Крим у період козацько-гетьманської доби.

7. До яких держав відійшли українські землі за трьома поділами Речі Посполитої.

8. Перерахуйте гетьманські статті.

9. Стани українського населення у період козацько-гетьманської доби.

10. Коли і як вперше українські феодали отримала статус дворян.

11. Хто належав до бунчукового товариства.

12. Хто належав до значкового товариства.

13. Етапи зрівнення українських феодалів у правах з російськими дворянами.

14. Зміна статусу реєстрового козацтва у 18 ст. (які права вони втратили).

15. Категорії реєстрових козаків і їх правове становище у 18 ст.

16. Правовий статус запорізького козацтва у 18 ст.

17. Етапи закріпачення селян у 18 ст.

18. Правове становище міщан у 18 ст.

19. Категорії міст і правове становище їх міщан у 18 ст.

20. Категорії міщан і їх правове становище у 18 ст.

21. Правовий статус ремісників у 18 ст.

22. Правовий статус купців у 18 ст.

23. Порядок обрання та усунення гетьмана за Березневими статтями 1654 р.

24. Управління на Слобожанщині за Березневими статтями 1654 р.

25. Правовий статус реєстрового війська за Березневими статтями 1654 р.

26. Зміни у судовій системі за Березневими статтями 1654 р.

27. Коли і як з`явились російські воєводи на території України.

28. Перерахуйте усіх гетьманів Лівобережної України періоду козацько-гетьманської доби.

29. Зміст Гадяцького договору 1658 р., і хто його уклав.

30. Порядок прийняття Нових Переяславських статтей Юрія Хмельницького 1659 р., і їх зміст.

31. Порядок обрання гетьмана у другій половині 17 ст.

32. Порядок усунення гетьмана у другій половині 17 ст.

33. Обмеження повноважень гетьмана у другій половині 17 ст.

34. Порядок формування і діяльності органів влади у другій половині 17 ст.

35. Види судів у другій половині 17 ст.

36. Які органи регулювали відносини між Україною і Росією у 2-ій половині 17 ст.

37. Перебування російських воєвод в Україні у другій половині 17 ст.


Додаткова література

1. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

2. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

3. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

4. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

5. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

6. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.


Друге заняття – 2 год.

1. Ліквідація автономного устрою України.

2. Характеристика права Козацько-гетьманської держави (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Процесуальне право).


Контрольні запитання

1. Решетилівські статті Івана Скоропадського 1709 р.

2. "Рішительні пункти" Данила Апостола 1727 р.

3. Етапи обмеження автономії України у 18 ст. (які органи створювала Росія для цього).

4. Етапи ліквідації автономії України.

5. Зміни у системі і статусі органів влади України у 18 ст.

6. Коли була уведена посада резидента при гетьмані і які він мав повноваження.

7. Коли діяла і які мала повноваження і склад І Малоросійська колегія.

8. Коли діяло і які мало повноваження і склад Правління гетьманського уряду.

9. Коли діяла і які мала повноваження і склад ІІ Малоросійська колегія.

10. Назвіть гетьманів України у 18 ст.

11. Коли було ліквідовано посаду гетьмана (гетьманат) в Україні і хто був останнім гетьманом.

12. Коли і внаслідок чого Україна остаточно втратила автономію.

13. Коли було ліквідовано полково-сотенний устрій і полково-сотенну систему органів влади України.

14. Судова система у 18 ст.

15. Судова реформа у 18 ст., і які її причини.

16. Реорганізація реєстрового війська у 18 ст.

17. Ліквідація реєстрового війська у 18 ст.

18. Самоврядна організація управління Запорізької Січі у 18 ст.

19. Обмеження автономії Запорізької Січі у 18 ст.

20. Ліквідація Запорізької Січі, і її наслідки.

21. Які нові Січі були утворені після ліквідації Запорізької Січі.

22. Джерела права козацько-гетьманської доби.

23. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

24. Кодифікація права у період козацько-гетьманської доби.

25. "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р., їх зміст і значення.

26. Джерела права власності на землю.

27. Види феодальної власності на землю і їх правовий режим.

28. Правовий режим рангових земель, та коли і як вони були зрівнені у режимі з вотчинами.

29. Займанщина.

30. Землекористування на Запорізькій Січі.

31. Умови укладення шлюбу.

32. Зміст шлюбного договору.

33. Правовий режим заряду за шлюбним договором.

34. Коли шлюб вважався укладеним.

35. Спадкування за законом.

36. Обмеження спадкування за заповітом.

37. Обмеження спадкових прав.

38. Форми вини та пом`якшуючі і обтяжуючі обставини.

39. Види злочинів.

40. Нові склади злочинів.

41. Мета покарання.

42. Система покарань.

43. Види смертної кари.

44. Види тілесних покарань.

45. Майнові покарання.

46. Умови звільнення від покарання чи його пом`якшення.

47. Форми судового процесу.

48. Недієздатні, що не могли бути учасниками судового процесу.

49. Сторони судового процесу.

50. Стадіїї судового процесу.

51. Попереднє слідство.

52. Запобіжні заходи щодо злочинця.

53. Судові докази.

54. Види свідків.

55. Хто звільнявся від тортур.

56. Підстави і порядок скасування рішення суду.


Додаткова література

1. Бабій Б., Кульчицький В. Ліквідація царизмом автономного устрою України // Український календар. 1964 (Варшава).

2. Горобець В.М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій третині XVIII ст. // Український історичний журнал. 1993. N2-3.

3. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

4. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

5. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

6. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. Львів, 1958.

7. Кульчицький В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року Ф.Чуйкевича // Український календар. 1970 (Варшава).

8. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

9. Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине XVIII в. К., 1963.

10. Олійник О.Л. Ще раз про причини ліквідації Запорізької Січі // Український історичний журнал. 1992. N2.

11. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

12. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.

13. Петрів М. Конституція України 1710 року. К., 1997.

14. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. К., 1997.

15. Пріцак О. Пилип Орлик, його Конституція і бачення проблем сучасної України // Дзвін. 1990. N2.

16. Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII – начала XVIII ст. М., 1960.

17. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

18. Струкевич О.К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування Другої Малоросійської колегії // Український історичний журнал. 1993. N7-8.

19. Тищик Б.Й., Лешкович Н.О. Олександр Безбородько як теоретик і практик українського права і політики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1996.

20. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

21. Яковлів А. Українській кодекс 1743 року – “Права, по которым судится малороссийский народ”. Мюнхен, 1949.


Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

^ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ. (2 год.)

1. Криза і розпад феодально-кріпосницького ладу.

2. Суспільний лад. Декабристський рух.

3. Державний устрій.

4. Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство).


Контрольні запитання

 1. У чому полягав товарний характер поміщицького господарства.

 2. Які зміни відбулись у мануфактурному виробництві.

 3. Що сприяло кризі і розпаду феодально-кріпосницького ладу.

 4. У чому полягала урочна система.

 5. У чому полягала місячина.

 6. Які привілеї отримали дворяни.

 7. Які права духовенства.

 8. Хто належав до спадкових почесних громадян.

 9. Види міщан.

 10. Права міських обивателів.

 11. Склад купецьких гільдій.

 12. Права купців.

 13. Хто належав до почесних громадян, і які їх права.

 14. У чому полягала інвентарна реформа 1847-1848 рр., та її наслідки.

 15. Хто належав до державних селян.

 16. Пореформенні права державних селян.

 17. Хто належав до військових поселенців.

 18. Правовий статус військових поселенців.

 19. Назвіть товариства декабристів, та коли вони існували, і як завершився декабристський рух.

 20. Південне товариство декабристів.

 21. Північне товариство декабристів.

 22. Товариство об`єднаних слов`ян.

 23. Адміністративно-територіальний поділ України.

 24. Центральні органи влади Російської імперії.

 25. Губернські органи управління.

 26. Повітові органи управління.

 27. Місцеві органи управління.

 28. Судова система.

 29. Збройні сили.

 30. Які кодифіковані збірники були укладені.

 31. Зміст Зібрання малоросійських прав 1807 р.

 32. Умови укладення шлюбу за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 33. Встановлення батьківства і материнства за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 34. Інститут опіки за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 35. Порядок спадкування за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 36. Зміст Повного зібрання законів Російської імперії 1830 р.

 37. Зміст Зводу законів Російської імперії, коли він був укладений та поширений на території України.

 38. Поняття права власності.

 39. Засоби забезпечення виконання договорів.

 40. Умови укладення шлюбу.

 41. Взаємні права і обов`язки подружжя.

 42. У чому полягав обов`язок спільного проживання подружжя.

 43. Умови припинення шлюбу.

 44. Наслідки визнання шлюбу недійсним.

 45. Порядок спадкування за заповітом.

 46. Принципи кримінального права.

 47. Ступені тяжкості злочинів.

 48. Система покарань.

 49. Порядок застосування тілесних покарань.

 50. Види судочинства у цивільних справах.

 51. Порядок провадження у кримінальних справах.

 52. По яких справах проводилось спеціальне (окреме) судове провадження.


Додаткова література

1. Российское законодательство X-XX веков. М., 1991.

2. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.


Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

^ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ. (2 год.)

1. Скасування кріпосного права. Селянська реформа 1861 р.

2. Суспільний лад. Селянство (тимчасовозобов`язані, дворові люди, селяни дрібнопомісних поміщиків, фабричні селяни, удільні селяни, державні селяни), дворянство, буржуазія, робітничий клас.

3. Державний устрій. Генерал-губернатори. Губернатори. Місцеві органи влади і управління. Поліційні органи. Судова реформа 1864 р. і контрреформа 1889 р. Земська реформа 1864 р. Міська реформа 1870 р. Військова реформа 1864-1874 рр.

4. Характеристика права (Джерела права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Цивільний і кримінальний процес).


Контрольні запитання

1. Коли і внаслідок чого було скасовано кріпацтво.

2. Який розмір наліду встановлювався для селян у різних місцевостях, та за яких умов його можна було зменшувати і як саме.

3. Категорії селян.

4. Які права отримали селяни внаслідок скасування кріпацтва.

5. Правовий статус тимчасовозобов`язаних селян.

6. Скільки тривав тимчасовозобов`язаний стан.

7. Як визначався розмір оброку тимчасовозобов`язаних селян.

8. Які феодальні права зберегли поміщики над тимчасовозобов`язаними селянами.

9. Які умови виходу селянина за викуп.

10. Як обчислювалась викупна сума.

11. Який порядок надання селянам держаної позики і погашення її.

12. Правовий статус дворових людей.

13. Умови звільнення дворових людей.

14. Умови звільнення селян дрібнопомісних поміщиків.

15. Умови звільнення фабричних селян.

16. Умови звільнення удільних селян.

17. Який розмір наділу встановлювався для державних селян.

18. Як визначалась викупна сума для державних селян.

19. На які 2 верстви поділялись дворяни-поміщики.

20. Привілеї і пІльги дворян.

21. Права дворян.

22. Хто належав до буржуазії.

23. Привілеї і права буржуазії.

24. Хто належав до пролетаріату.

25. Правове становище робітників.

26. Хто визначав умови праці робітників.

27. Які нові класи з`явились у другій половині 19 ст.

28. Елементи буржуазної держави у другій половині 19 ст. в Російській імперії.

29. Характер влади у Російській імперії у другій половині 19 ст.

30. Адміністративно-територіальний поділ України.

31. Повноваження генерал-губернатора.

32. Які виняткові стани міг оголошувати генерал-губернатор.

33. Повноваження генерал-губернатора у стані посиленої охорони.

34. Повноваження генерал-губернатора у стані надзвичайної охорони.

35. Повноваження генерал-губернатора у судовій сфері у виняткових станах.

36. Повноваження тимчасових генерал-губернаторів, та де і коли вони були призначені.

37. Повноваження губернаторів.

38. Органи управління губерній.

39. Органи управління повітів.

40. Повноваження земських дільничих начальників.

41. Хто міг бути земським дільничим начальником.

42. Органи волосного і сільського самоврядування.

43. Повноваження органів селянського самоврядування.

44. Як було звужено компетенцію поліції за поліційною реформою.

45. Види поліції.

46. Органи повітової поліції.

47. Адміністративно-поліційний поділ повіту.

48. Поліційні органи у станах.

49. Органи міської поліції.

50. Адміністративно-поліційний поділ міста.

51. Органи поліції у містах.

52. Як формувалась фабрично-заводська поліція.

 1. Повноваження розшукних відділень, та де вони створювались.

54. Органи політичної поліції.

55. Повноваження політичної поліції.

56. Які буржуазно-демократичні принципи увела судова реформа.

57. Яку подвійну систему судів створила судова реформа.

58. Система місцевих судів за судовою реформою.

59. Повноваження мирових судів.

60. Порядок обрання мирових суддів.

61. Юрисдикція почесних мирових суддів.

62. Зміст судової контрреформи.

63. Система місцевих судів за судовою контрреформою.

64. Низова ланка місцевих судів за судовою контрреформою.

65. Система апеляційних і касаційних інстанцій місцевих судів за судовою контрреформою.

66. Порядок формування і діяльності волосних судів за судовою контррефорою.

67. Система загальних судів.

 1. Земська реформа.

 2. Органи земського самоврядування.

 3. Порядок обрання членів повітових земських зборів.

 4. Порядок обрання членів губернських земських зборів.

 5. Повноваження земських установ.

 6. Міська реформа.

 7. Органи міського самоврядування.

 8. Порядок обрання членів міської думи.

 9. Повноваження і обов`язки органів міського самоврядування.

 10. Етапи військової реформи.

 11. Строк військової служби за військовою реформою.

 12. Які реформи були проведені у Російській імперії у другій половині 19 ст.

 13. Джерела права.

 14. Зміни у праві власності.

 15. Зміни у зобов`язальному праві.

 16. Демократичні принципи кримінального права.

 17. Поділ і види покарань.

 18. Демократичні принципи судочинства.

 19. Категорії адвокатів.

 20. Хто міг бути присяжним повіреним.

 21. Повноваження присяжних повірених.

 22. Хто міг бути приватним повіреним і їх повноваження.

 23. Стадії кримінального процесу.


Додаткова література

1. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.

2. Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века. К., 1973.

3. Кульчицький В.С. З історії адвокатури царської Росії // Проблеми правознавства. К., 1966. Вип.3.

4. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

5. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. Львов, 1974.


Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1772-1918 рр.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Загарбання західноукраїнських земель Австро-Угорською імперією і австро-угорська колоніальна політика.

2. Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

3. Державний устрій західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії:

а) у дореволюційний період;

б) конституційні зміни внаслідок революції 1848 р.;

в) після створення дуалістичної Австро-Угорської імперії у 1867 р.;

г) органи крайового і місцевого самоврядування.


Контрольні запитання

1. Коли, як і які західноукраїнські землі увійшли до складу Австро-Угорської монархії.

2. У чому полягала колоніальна австро-угорська політика на західноукраїнських землях.

3. Які права були надані селянам патентами наприкінці 18 ст.

 1. У чому полягала урбаріальна реформа на Закарпатті.

 2. Коли і на яких умовах було скасовано кріпацтво.

 3. Види шляхти.

 4. Яким було становище єврейського населення.

 5. З яких країв складалась Австро-Угорська монархія.

 6. Які землі входили до Галицького коронного краю.

 7. Органи правління Галицького коронного краю.

 8. Склад Галицького станового сейму.

 9. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю.

 10. Адміністративно-територіальний поділ Закарпаття.

 11. Органи управління циркулами.

 12. Органи управління жупами.

 13. Органи управління комітатами.

 14. Статус міст.

 15. Коли у Львові було ліквідовано магдебурзьке право.

 16. Що таке домінія.

 17. Органи управління домініями.

 18. Повноваження мандатора.

 19. Органи поліції.

 20. Види поліції.

 21. Види судів.

 22. Коли було створено адвокатуру, і який саме орган адвокатури.

 23. Коли і внаслідок чого була прийнята перша Австрійська конституція.

 24. Коли Буковина стала окремим коронним краєм.

 25. Що таке одкройована Конституція.

 26. Коли були прийняті крайові Конституції Галицького і Буковинського країв.

 27. Коли в Австро-Угорській монархії було відновлено самодержавство.

 28. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю за крайовою Конституцією 1850 р.

 29. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв за крайовими Конституціями 1850 р.

 30. Коли і як була створена Австро-Угорська дуалістична монархія.

 31. У чому полягав дуалізм Австро-Угорської монархії.

 32. Вищі органи влади Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 33. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 34. Органи управління Закарпаття у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 35. Судові органи в Австро-Угорській дуалістичній монархії.

 36. Органи крайового і місцевого самоврядування.

 37. Порядок формування Галицького і Буковинського крайових сеймів.

 38. Компетенція крайових сеймів.

 39. Органи самоврядування повітової громади.


Додаткова література

1. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

2. Кульчицький В.С. Апарат управління міста Львова за Статутом 1870 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1969.

3. Кульчицький В.С. Галицький крайовий сейм – знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих // Питання теорії і практики радянського права. Львів, 1958.

4. Кульчицький В.С. Галицьке намісництво та його антинародна діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1975.

5. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

6. Кульчицький В.С. Органи державного управління Галичиною за Конституцією 1867 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1966.

7. Кульчицький В.С. Утворення коронного краю Галичини у складі Австрії // Проблеми правознавства. К., 1969. Вип.13.

8. Настюк М.І. Буковинський крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.


Друге заняття – 2 год.

1. Характеристика джерел права.

2. Цивільне право (речове право, речові права; договори, право на відшкодування шкоди; шлюбне право, шлюбні договори).

3. Кримінальне право (поняття і види злочинів, система покарань).


Контрольні запитання

1. Особливості прийняття кодексів в Австро-Угорській монархії.

2. Хто був недієздатним і обмежено дієздатним.

3. З якого моменту наставала правоздатність.

4. Порядок оголошення особи померлою.

5. Види майна.

6. Види речей.

7. Що належало до нерухомих речей.

8. Види речових прав.

9. Види володільців.

10. Способи набуття власності.

11. Що таке набувна давність.

12. Що таке позовна давність.

13. Що не є предметом набувної давності.

14. Строки набувної давності.

15. Строки позовної давності.

16. Коли зупинялась і переривалась набувна і позовна давність.

17. Види застави.

18. Види сервітутів.

19. Будинкові сервітути.

20. Сільські сервітути.

21. Особисті сервітути.

22. Спадкуванян за законом.

23. Підстави недійсності договорів.

24. Види договорів.

25. Договір поклажі (взаємозобов`язання сторін).

26. Договір ссуди.

27. Предмет договору позики.

28. Порядок нарахування відсотків за договором позики.

29. Розмежування договору купівлі і міни.

30. Визначення купівельної ціни за договором купівлі.

31. Особливі умови договору купівлі.

32. Умови викупу продавцем проданої речі.

33. Право зворотнього продажу речі.

34. Право переважної купівлі проданої речі.

35. Купівля речі з правом випробування.

36. Право вибору кращого покупця.

37. Право продавця доручення продажу.

38. Взаємні права і зобов`язання сторін оплатного договору особистих послуг.

39. Види оплатних договорів особистих послуг.

40. Умови договору про видання твору.

41. Зміст договіру про спільність майна.

42. Частки і права учасників договору про спільність майна.

43. Розподіл прибутків і збитків учасників договору про спільність майна.

44. Припинення товариства за договором про спільність майна.

45. Види ризикових договорів.

46. Форми вини у заподіянні шкоди і відповідальність за неї.

47. Види відшкодування за заподіяну шкоду.

48. Припинення зобов`язань.

49. Обмеження при укладенні шлюбу.

50. Взаємні права і обов`язки подружжя.

51. Строки законнонародженості.

52. Обов`язки батьків щодо дітей.

53. Предмет шлюбного договору (види майна).

54. Правовий режим приданого.

55. Що таке зустрічне придане.

56. Що таке ранковий дарунок.

57. Спільність майна подружжя.

58. Порядок спадкування майна подружжя.

59. Дія кримінального закону.

60. Види злочинів.

61. Стадії злочину.

62. Учасники злочину.

63. Хто не притягався до відповідальності.

64. Види покарань.

65. Додаткові покарання.

66. Значення обтяжуючих і пом`якшуючих обставин.

67. Сукупність злочинів.


Додаткова література

1. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

2. Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування // Проблеми правознавства. К., 1971. Вип.19.

3. Кульчицький В.С. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини // Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація. К., 1995.


^

Тема 10. ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1920 рр.) (4 год.)


Перше заняття – 2 год.

1. Лютнева революція 1917 р. у Росії. Розпад Російської імперії і встановлення влади Тимчасового уряду.

2. Правління Української Центральної Ради. Державний устрій і право Української Народної Республіки:

а) Утворення Української Центральної Ради;

б) Універсали УЦР. Історично-політичні передумови проголошення УНР;

в) Центральні органи влади і управління УНР;

г) Місцеві органи влади і управління УНР;

д) Військова організація;

е) Охоронно-каральні органи;

є) Судова система;

ж) Законодавча діяльність;

з) Падіння УЦР.


Контрольні запитання

 1. Причини, зміст і наслідки Лютневої революції.

 2. Коли і як в Російській імперії було повалено самодержавство.

 3. Політична мета і програма меншовиків.

 4. Політична мета і програма більшовиків.

 5. У чому полягає єдиновладдя Рад.

 6. У чому полягає диктатура пролетаріату.

 7. Склад і повноваження Тимчасового уряду.

 8. Коли і як була створена Українська Центральна Рада.

 9. Склад і повноваження Центральної Ради.

 10. Які рішення прийняв Всеукраїнський Національний Конгрес.

 11. Які універсали і коли прийняла Центральна Рада.

 12. Зміст І Універсалу.

 13. Особливість правового статусу Генерального Секретаріату за І Універсалом.

 14. Передумови укладення та зміст ІІ Універсалу.

 15. Зміни у правовому статусі Генерального Секретаріату за Інструкцією Тимчасового уряду.

 16. Зміст і наслідки більшовицького Жовтневого перевороту.

 17. Передумови укладення та зміст ІІІ Універсалу.

 18. Передумови укладення та зміст ІVУніверсалу.

 19. Яким Універсалом і коли була проголошена УНР.

 20. Які рішення прийняв І Всеукраїнський з`їзд Рад у Харкові.

 21. Коли і як була проголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка.

 22. У чому полягала проблема розмежування компетенції Центральної Ради і Генерального Секретаріату.

 23. У чому полягала специфіка правового статусу Центральної Ради.

 24. Адміністративно-територіальний поділ УНР.

 25. Місцеві органи влади і самоврядування.

 26. Проблеми у формуванні місцевих органів влади і самоврядування.

 27. Специфіка військової організації УНР.

 28. Види правоохоронних органів УНР.

 29. Правовий статус і структура вільного козацтва.

 30. Судова система УНР.

 31. Які головні закони прийняла Центральна Рада.

 32. Кому належали виборчі права і хто їх позбавлявся в УНР.

 33. Яка виборча система встановлювалась в УНР.

 34. Чи було скликано Українські Установчі збори УНР, і чому.

 35. Соціальне забезпечення в УНР.

 36. Зміст і порядок реалізації земельної реформи в УНР.

 37. Зміст Закону про національно-персональну автономію національних меншин.

 38. Порядок надання громадянства в УНР.

 39. Зміст законопроектів про громадянство в УНР.

 40. Який державний герб УНР.

 41. Пропонований М.Грушевським державний герб.

 42. Коли і як була прийнята Конституція УНР та її зміст.

 43. Коли і хто був обраний Президентом УНР.

 44. Коли і внаслідок чого розпочалась війна між радянською Росією і УНР.

 45. Який ультиматум висунув Раднарком Україні.

 46. Причини падіння Центральної Ради.

 47. Передумови укладення і зміст Брест-Литовського договору.

 48. Коли і як було повалено правління Центральної Ради.Додаткова література

1. Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал. 1995. N2.

2. Винниченко В. Відродження нації. К., 1990. Т.1-3.

3. Гошуляк І.Л. Про причини поразки Центральної Ради // Український історичний журнал. 1994. N1.

4. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. К., 1997.

5. Кульчицький В.С. Центральна Рада. Утворення УНР // Український історичний журнал. 1992. N5-6.

6. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. К., 1995.

7. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Львів, 1993.

8. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

9. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920). Коломия, 1994.

10. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. 1992. N5.


Друге заняття – 2 год.

 1. Українська держава за гетьманування Павла Скоропадського.

а) Встановлення гетьманування.

б) Центральні і місцеві органи влади і управління.

в) Військова організація.

г) Судова система.

д) Законодавство гетьманської держави.

е) Повстання проти гетьманського уряду.

 1. Українська Народна Республіка за правління Директорії.

а) Встановлення влади Директорії.

б) Держави Антанти і Директорія.

в) Зусилля Директорії з утримання влади.

г) Варшавський договір 1920 р.

д) Ризький договір 1921 р.


Контрольні запитання

 1. Передумови гетьманського перевороту.

 2. Коли і як було встановлено гетьманування П.Скоропадського.

 3. Форма правління гетьманату П.Скоропадського.

 4. Вищі органи влади гетьманату П.Скоропадського.

 5. Повноваження і склад Колегії Верховних правителів держави.

 6. Органи місцевої влади і самоврядування гетьманату П.Скоропадського.

 7. Дипломатична діяльність П.Скоропадського.

 8. Військова організація гетьманату П.Скоропадського.

 9. Судова система гетьманату.

 10. Законодавча діяльність П.Скоропадського.

 11. Які культурно-освітні здобутки гетьманату П.Скоропадського.

 12. Передумови і причини повстання проти гетьманату П.Скоропадського.

 13. Коли і як було повалено гетьманат П.Скоропадського.

 14. Коли і була утворена Директорія.

 15. Коли і як було встановлено правління Директорії.

 16. Які обставини ускладнювали встановлення стабільного правління Директорії.

 17. Які армії перебували на території України за правління Директорії.

 18. Органи влади Директорії.

 19. Хто позбавлявся виборчих прав за Директорії.

 20. Розбіжності у визначенні геополітичної орієнтації членів Директорії.

 21. Коли і чому Директорія обрала за союзника Антанту.

 22. Які вимоги (союзницькі умови) висунула Антанта до Директорії.

 23. Яку геополітичну позицію щодо України займала Антанта.

 24. Коли і внаслідок чого відбулась реорганізація Директорії.

 25. У чому полягала реорганізація Директорії внаслідок наступу більшовиків.

 26. Коли і як відбувся наступ Директорії на більшовиків та чим він завершився.

 27. Коли і внаслідок чого фактично розпалась Директорія, та кому було передано усю повноту влади.

 28. Передумови укладення та зміст і наслідки Варшавського договору 1920 р.

 29. Передумови та етапи укладення Ризького договору 1921 р.

 30. Зміст і наслідки Ризького договору 1921 р.


Додаткова література

1. Винниченко В. Відродження нації. К., 1990. Т.1-3.

2. Горак В.С. Директорія: потенціал і можливості політичного виживання // Україна XX ст. Проблеми національного відродження. К., 1993.

3. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. К., 1997.

4. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Львів, 1993.

5. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920). Коломия, 1994.


Тема 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

(1918-1923 рр.) (2 год.)

1. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.

2. Державний устрій ЗУНР. Центральні і місцеві органи влади і управління. Військова організація (Українська Галицька Армія (УГА)). Судова система. Охоронно-каральні органи.

3. Законодавча діяльність ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

4. Дипломатична діяльність ЗУНР у ході війни. Падіння ЗУНР.


Контрольні запитання

1. Передумови і наслідки перетворення Австро-Угорської імперії у федеративну державу.

2. Коли і як була створена Українська Національна Рада.

3. Коли і з якою метою була створена Польська ліквідаційна комісія.

4. Коли і як владу в Західній Україні захопили українські війська, і під чиїм командуванням.

5. Коли було утворено фактично і проголошено офіційно ЗУНР.

6. Яку територію охоплювала ЗУНР.

7. Які держави і коли захопили Північну Буковину і Закарпаття.

8. Вищі органи влади ЗУНР.

9. Повноваження і склад Української Національної Ради.

10. Державні символи ЗУНР.

11. Місцеві органи ЗУНР.

12. Специфіка порядку формування парламенту ЗУНР.

13. Надзвичайні вищі органи влади ЗУНР.

14. Як ЗУНР забезпечила представництво національних меншин у парламенті, уряді і судових органах.

15. Які міста і коли були центрами перебування державних органів і армії ЗУНР.

16. Правоохоронні органи ЗУНР.

17. Судові органи ЗУНР.

18. Коли і як було сформовано армію ЗУНР.

19. Як називалась армія ЗУНР, іі чисельність і склад.

20. Відмінність державного будівництва ЗУНР від УНР.

 1. Які закони прийняла ЗУНР.

 2. Закон про мову ЗУНР.

 3. Вимоги до державних службовців ЗУНР.

 4. Земельна реформа ЗУНР.

 5. Соціальне забезпечення ЗУНР.

 6. Законодавча діяльність ЗУНР у галузі освіти.

 7. Дипломатична діяльність ЗУНР.

 8. Передумови і наслідки Акту злуки ЗУНР і УНР.

 9. Яку позицію займала Антанта щодо ЗУНР.

 10. Чому Антанта підтримувала претензії Польщі на Західну Україну.

 11. Етапи переговорів і протистояння ЗУНР і Антанти.

 12. Коли і як Є.Петрушевич був призначений диктатором.

 13. Коли і чому Антанта уповноважила збройні сили Польщі зайняти Галичину.

 14. Коли державні органи і армія ЗУНР перейшли за р.Збруч на територію УНР.

 15. Коли Антанта прийняла рішення про остаточне визнання Галичини частиною Польщі.

 16. Коли і як остаточно завершилось існування ЗУНР.


Додаткова література

1. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

2. Кульчицький В.С. До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки // Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики. К., 1994.

3. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. Львів, 1995.

4. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Українські Січові Стрільці. К., 1992.

5. Лісна І.С. Становлення національної державності в Галичині (1918-1923 рр.). Львів, 1998.

6. Макарчук С.А. Українська республіка галичан. Львів, 1997.

7. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Львів, 1993.

8. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918-1923 рр. Коломия, 1993.


Тема 12. УТВОРЕННЯ СРСР ТА ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ЙОГО СКЛАДІ

У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919-1939 рр.) (2 год.)

1. Передумови утворення і юридичне оформлення СРСР. Конституція УРСР 1919 р.

2. Перебудова державного апарату УРСР і розвиток конституційного законодавства УРСР. Конституція СРСР 1924 р. і Конституція УРСР 1929 р. Конституція УРСР 1937 р.

3. Адміністративно-територіальна реформа УРСР.

4. Кодифікації і характеристика права УРСР.


Контрольні запитання

 1. Які перші радянські республіки.

 2. Автономні утворення РРФСР.

 3. Коли, як і де було утворено УРСР.

 4. Коли і де була прийнята перша Конституція УРСР.

 5. Вищі органи влади УРСР за Конституцією 1919 р.

 6. Місцеві органи влади УРСР за Конституцією 1919 р.

 7. Виборчі права за Конституцією УРСР 1919 р.

 8. Які союзи між радянськими республіками передували утворенню СРСР.

 9. Коли і між якими республіками був укладений військовий союз, його зміст.

 10. Коли і між якими республіками був укладений господарський союз.

 11. Проекти створення СРСР.

 12. Проект створення СРСР Й.Сталіна.

 13. Проект створення СРСР В.Леніна.

 14. За чиїм (і яким) проектом було створено СРСР.

 15. Коли і як було юридично оформлено створення СРСР.

 16. Мета створення СРСР.

 17. Правовий статус республік у складі СРСР.

 18. Які республіки увійшли до складу СРСР при його створенні.

 19. Скільки республік і які перебували у складі СРСР.

 20. Конституції СРСР і УРСР.

 21. Які повноваження перебували і виключному віданні СРСР за Конституцією СРСР 1924 р.

 22. Компетенція республік за Конституцією СРСР 1924 р.

 23. Вищі орагни влади за Конституцією СРСР 1924 р.

 24. На які 3 сфери юрисдикції розмежовувались наркомати.

 25. Загальносоюзні наркомати.

 26. Союзно-республіканські наркомати.

 27. Республіканські наркомати.

 28. Коли була створена Молдавська АРСР, і в складі якої республіки.

 29. Яка автономна республіка перебувала у складі УРСР і коли.

 30. Система органів влади УРСР за Конституцією УРСР 1929 р.

 31. Система судових органів за Конституцією УРСР 1929 р.

 32. Вищі і місцеві органи влади за Конституцією УРСР 1937 р.

 33. Судові органи за Конституцією УРСР 1937 р.

 34. Демократизація виборчої системи за Конституцією УРСР 1937 р.

 35. Коли в УРСР була проведена адміністративно-територіальна реформа.

 36. Етапи адміністративно-територіальної реформи в УРСР.

 37. Адміністративно-територіальний поділ УРСР.

 38. Коли була здійснена перша кодифікація в УРСР.

 39. Які кодекси були прийняті в УРСР.

 40. Форми власності.

 41. Порядок спадкування.

 42. Трудове законодавство.


Додаткова література

1. Бабій Б.М. Українська радянська держава (1921-1925 рр.). К., 1961.

2. История государства и права СССР / Под ред. О.И.Чистякова и И.Д.Мартысевича. М., 1985. Ч.1.

3. История государства и права СССР / Под ред. Ю.П.Титова. М., 1988. Ч.1.

4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. М., 1987. 5. Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. Львів, 1965.

6. Кульчицький В.С. Конституційне оформлення СРСР // Проблеми правознавства. К., 1973. Вип.24.

7. Кульчицький В.С. Утворення Української радянської держави. Львів, 1957.

8. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР. К., 1957.


Тема 13. ЗМІНИ У ДЕРЖАВНОМУ УСТРОЇ І ПРАВІ УРСР

^ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (2 год.)

1. Входження Західної України і Північної Буковини до складу УРСР:

А) Правове становище західноукраїнських земель у складі іноземних держав у період до другої світової війни;

Б) Юридичне оформлення входження Західної України і Північної Буковини до складу УРСР.

2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Розчленування території України і характеристика окупаційного режиму.

3. Державний устрій УРСР у період німецько-радянської війни.

4. Входження Закарпаття до складу УРСР:

А) Правове становище Закарпаття у складі Чехословаччини;

Б) Створення і діяльність органів народної влади у Закарпатті та його входження до складу УРСР.

5. Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. (УВО, ОУН під проводом Є.Коновальця, розкол ОУН на провід А.Мельника і С.Бандери, відновлення Української самостійної держави 30 червня 1941 р., дивізяї “Галичина”, УПА, УГВР).


Контрольні запитання

 1. Як називалась Західна Україна у складі Польщі.

 2. Адміністративно-територіальний поділ Західної України у складі Польщі.

 3. Статус Західної України у складі Польщі.

 4. Органи влади у Західній Україні у складі Польщі.

 5. Полонізаторська політика Польщі у Західній Україні.

 6. Військова колонізація Західної України Польщею.

 7. У чому полягала пацифікація.

 8. Коли і як було встановлено владу Української Національної Ради на Буковині.

 9. Коли і як Буковина була приєднана до Румунії.

 10. Який стан був уведений на Буковині, коли він діяв.

 11. Органи влади Буковини у складі Румунії.

 12. Румунізація Буковини.

 13. Який режим було встановлено у Румунії у 1938 р.

 14. Коли і як у Румунії було встановлено фашистський режим.

 15. Коли радянські війська вступили на територію Західної України.

 16. Під яким приводом радянські війська вступили на територію Західної України.

 17. Яка фактична передумова вступу радянських військ на територію Західної України.

 18. Зміст Пакту Молотова-Ріббентропа, і коли він був укладений.

 19. Коли відкрились Народні Збори Західної України.

 20. Які рішення ухвалили Народні Збори Західної України.

 21. З яким проханням звернулись Народні Збори Західної України до ВР СРСР.

 22. Коли ВР УРСР прийняла рішення про включення Західної України до складу УРСР.

 23. Який адміністративно-територіальний поділ Західної України було встановлено у складі УРСР.

 24. Коли і як Румунія звільнила Північну Буковину і Бессарабію.

 25. Коли радянські війська зайняли Буковину.

 26. Коли ВР СРСР пирйняла рішення про включення Буковини до складу УРСР.

 27. Як було розподілено територію Бессарабії при включенні Північної Буковини до складу УРСР.

 28. Коли і внаслідок чого була створена Молдавська РСР.

 29. Коли і як Буковина була знову приєднана до Румунії, та з яким статусом.

 30. Коли було відновлено радянську владу у Західній Україні і Північній Буковині.

 31. Коли і як розпочалась німецько-радянська війна.

 32. Коли Німеччина окупувала всю території України.

 33. На які адміністративні одиниці розчленував Україну Гітлер.

 34. Кому належала частина південно-східної України, у т.ч. Одеса, у період німецької окупації.

 35. Коли тривало звільнення України радянськими військами від німецьких окупантів.

 36. Коли радянські війська остаточно звільнили територію України від німецької окупації.

 37. Коли Україна увійшла до ООН.

 38. Чому Україна увійшла до ООН.

 39. Повноваження Державного комітету оброни.

 40. Органи влади при воєнному стані.

 41. Які органи забезпечували роботу тилу.

 42. Які спеціальні органи були створені радянською владою у ході німецько-радянської війни.

 43. До складу якої держави увійшло Закарпаття у 1918 р., який статус воно мало.

 44. Коли Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини.

 45. Чому Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини.

 46. Статус Закарпаття у складі Чехословаччини.

 47. Органи влади Закарпаття у складі Чехословаччини.

 48. Коли і як було змінено статус Закарпаття у складі Чехословаччини.

 49. Національна політика Чехословаччини у Закарпатті.

 50. Коли і як було розчленовано Чехословаччину.

 51. Які наслідки для Закарпаття мало розчленування Чехословаччини.

 52. Коли і як було проголошено самостійну Карпатську Україну.

 53. Хто став Президентом Карпатської України.

 54. Коли і як Закарпаття було окуповане Угорщиною.

 55. Який режим було встановлено у Закарпатті у складі Угорщини.

 56. Коли радянські війська звільнили Закарпаття від угорських і німецьких окупантів.

 57. Які рішення прийняв І З`їзд народних комітетів Закарпатської України.

 58. Зміст Договору між СРСР і Чехословаччиною про Закарпатську Україну.

 59. Коли і як Закарпаття увійшло до складу УРСР.

 60. Коли і як було створено УВО і з якою метою.

 61. Коли і як було створено ОУН і з якою метою.

 62. Які акції здійснювала ОУН.

 63. Хто очолював УВО.

 64. Хто очолював ОУН.

 65. Коли і чому відбувся розкол в ОУН.

 66. Який розкол відбувся в ОУН.

 67. Хто очолював два крила ОУН.

 68. Яка мета співпраці ОУН з Німеччиною.

 69. Яка мета співпраці Німеччини з ОУН.

 70. Коли і як було створено перші бойові групи ОУН, і які.

 71. Коли і як похідні групи ОУН вступили на територію України.

 72. Коли і як було проголошено Акт відновлення Української самостійної держави.

 73. Які наслідки мало проголошення Акту відновлення Української самостійної держави.

 74. Коли і як була створена Українська національна рада у Львові, і доки вона діяла.

 75. Хто очолював Українську національну раду у Львові.

 76. Коли і як була створена Українська національна рада у Києві, і доки вона діяла.

 77. Хто очолював Українську національну раду у Києві.

 78. Коли і як розпочалось формування українських партизанських відділів.

 79. Коли і де діяла Поліська Січ, хто її очолював.

 80. Коли і як було створено УПА, і доки вона діяла.

 81. Хто очолював УПА.

 82. Коли і як було створено дивізію "Галичина", і доки вона діяла.

 83. Який статус мала дивізія "Галичина".

 84. Ухвали ІІІ Надзвичайного Збору ОУН-б.

 85. Коли, де, як було створено УГВР, і доки вона існувала.

 86. Мета створення УГВР, її повноваження.


Додаткова література

1. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Львів, 1993.

2. Верига В. Втрати ОУН в часі другої світової війни. Торонто, 1991.

3. Вечеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. Ужгород, 1993.

4. Вісник Народної Ради Закарпатської України. Ужгород, 1944-1945.

5. Гунчак Т. У мундирах ворога. К., 1993.

6. История государства и права СССР / Под ред. О.И.Чистякова и И.Д.Мартысевича. М., 1985. Ч.1.

7. История государства и права СССР / Под ред. Ю.П.Титова. М., 1988. Ч.1.

8. Коваль В.С. Радянсько-німецький пакт 1939 року // Минуле України: відновлені сторінки. К., 1991.

9. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

10. Кульчицький В.С. та ін. Воз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). Львів, 1985.

11. Кульчицький В.С. Воз’єднання Північної Буковини з Українською РСР // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1963.

12. Кульчицький В.С. та ін. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.). Дрогобич, 1995.

13. Кульчицький В.С. Державне будівництво у Північній Буковині в 1940-1941 рр. // Проблеми правознавства. К., 1974. Вип.27.

14. Кульчицький В.С. Законодавча діяльність Народної Ради Закарпатської України // Проблеми правознавства. К., 1971. Вип.20.

15. Кульчицький В.С. Правове становище Закарпаття у складі Чехословаччини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Львів, 1995.

16. Кульчицький В.С., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.

17. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Ткач А.П., Ганчин В.Ю., Гураль П.Ф. Воз’днання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). Львів, 1985.

18. Лебедь М. УПА. Українська Повстанська Армія. Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу. Дрогобич, 1993.

19. Лісна І.С. Примусове включення Північної Буковини до складу королівської Румунії // На шляху до правової держави. Львів, 1992.

20. Літопис Української Повстанської Армії. Торонто.

21. Максимович В. Спогади колишнього учасника Української Повстанської Армії. Львів, 1989.

22. Настюк М.И. Создание и деятельность советских органов юстиции западных областей УССР (1939-1941). Львов, 1977.

23. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі. Львів, 1998.

24. Присташ Л.Т. Окупація Західної України Польщею після першої світової війни // Проблеми державності і захисту прав людини в Україні. Львів, 1995.

25. Радянська Буковина. 1940-1945 рр. Документи і матеріали. К., 1967.

26. Стерчо П. Карпато-Українська держава. Львів, 1994.

27. Щеглюк В. Як роса на сонці. Львів, 1992.

28. Шляхом до щастя. Нариси історії Закарпаття. Ужгород, 1973.

Тема 14. ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ПЕРІОД “ВІДЛИГИ” М.ХРУЩОВА (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.), У ПЕРІОД “ЗАСТОЮ” Л.БРЕЖНЄВА (середина 1960-х – середина 1980-х рр.) ТА У ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1986-1991 рр.).

^

РОЗПАД СРСР І ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (2 год.)

1. Політичний режим у період “відлиги” М.Хрущова у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. Український дисидентський рух (“шестидесятники”).


2. Політичний режим у період “застою” Л.Брежнєва у середині 1960-х – середині 1980-х рр. Українська Гельсинська Група (УГГ). Державний устрій УРСР за Конституцією УРСР 1978 р.

3. Соціально-економічний і політичний стан УРСР у період перебудови 1986-1991 рр. Політика гласності у період перебудови 1986-1991 рр.

4. Зміни у статусі УРСР як союзної республіки у період перебудови. Розпад СРСР і проголошення незалежності України.


Контрольні запитання

 1. Коли і внаслідок чого завершився період сталінського режиму.

 2. Коли і внаслідок чого розпочався період десталінізації.

 3. Коли і як було викрито культ Сталіна.

 4. Як радянська влада пояснювала культ Сталіна.

 5. Причини культу Сталіна.

 6. Наслідки десталінізації.

 7. Чому період правління М.Хрущова названо "відлигою".

 8. Хто такі шестидесятники.

 9. Хто такі українські дисиденти.

 10. Представники українського дисидентського руху.

 11. Форми українського дисидентського руху.

 12. Хто і коли створив Українську Робітничо-Селянську Спілку.

 13. Мета діяльності Української Робітничо-Селянської Спілки.

 14. Коли і чому завершилось правління М.Хрущова.

 15. Який пост в СРСР посідали В.Ленін, Й.Сталін, М.Хрущов, Л.Брежнєв, Андропов, Черненко, М.Горбачов.

 16. Коли і як Л.Брежнєв очолив СРСР.

 17. Який режим встановив Л.Брежнєв.

 18. У чому виявився культ Л.Брежнєва.

 19. У чому полягав неосталінізм Л.Брежнєва.

 20. Чому період правління Л.Брежнєва названо "застоєм".

 21. Коли і з якою метою була створена УГГ, і доки вона діяла.

 22. Хто заснував УГГ.

 23. Права союзних республік за Конституцією СРСР 1977 р.

 24. Система вищих і місцевих органів влади за Конституцією УРСР 1978 р.

 25. Система судових органів за Конституцією УРСР 1978 р.

 26. Коли до складу УРСР увійшла Кримська область.

 27. Передумови перебудови 1986-1991 рр.

 28. Хто, коли і як започаткував перебудову.

 29. Коли М.Горбачов очолив СРСР.

 30. У чому полягала перебудова.

 31. У чому полягала перебудова в економіці.

 32. Як була замінена командно-адміністративна система управління економікою.

 33. У чому полягала командно-адміністративна система управління економікою.

 34. У чому полягала перебудова в політиці.

 35. У чому полягала політика гласності.

 36. Коли, чому і як М.Горбачова було обрано Президентом СРСР.

 37. Хто був першим Президентом СРСР.

 38. Хто був останнім Президентом СРСР.

 39. Яку першу суспільно-політичну організацію було створено в УРСР у період перебудови, коли, як, і хто її очолив.

 40. Які партії виникли в УРСР у період перебудови.

 41. Коли було створено Кримську автономну республіку у складі УРСР.

 42. Як було розмежовано повноваження між СРСР і республіками за Законом 1990 р.

 43. Коли УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

 44. Етапи підготовки укладення нового Союзного договору.

 45. Коли відбувся референдум щодо нового Союзного договору, і які його наслідки.

 46. У чому полягав "новоогарьовський процес", коли він відбувався.

 47. Зміст проекту нового Союзного договору.

 48. Коли передбачалось укладення нового Союзного договору, і чи воно відбулось.

 49. Чому не відбулось укладення нового Союзного договору.

 50. Коли відбувся путч ГКЧП, хто його здійснив.

 51. У чому полягав путч ГКЧП.

 52. Коли і як завершився путч ГКЧП.

 53. Коли і внаслідок чого фактично розпався СРСР.

 54. Коли і внаслідок чого було прийнято Акт проголошення незалежності України.

 55. Коли і як було підтверджено Акт проголошення незалежності України.

 56. Коли було обрано Президента України, і кого.

 57. Коли і між ким було укладено Угоду про створення СНД.

 58. Коли і хто підписав Декларацію про СНД.

 59. Коли і внаслідок чого офіційно припинив своє існування СРСР.


Додаткова література

1. История государства и права СССР / Под ред. О.И.Чистякова и И.Д.Мартысевича. М., 1985. Ч.1.

2. История государства и права СССР / Под ред. Ю.П.Титова. М., 1988. Ч.1.

3. Конституція незалежної України: У 3 т. Документи, коментарі, статті / Упоряд. С.Головатий, Л.Юзьков. К., 1995.

4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. М., 1987.

5. Стецюк П. Конституція – Основний закон України у запитаннях і відповідях. Львів, 1996.

6. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

7. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР. К., 1957.Похожие:

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави і права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави і права. Держава і право країн Стародавнього Сходу. Держава і право Стародавнього...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
Міжнародна комунікація як світова медіасистема. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти І науки україни київський національний торговельно-економічний університет

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –біологія, спеціальності 030101 мікробіологія...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти І науки україни академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова міжнародний центр гуманної педагогіки міжнародна ліга зіхисту культури хмельницький національний університет харківське обласне об’єднання “центр гуманної педагогіки” Ін
Міжнародні Педагогічні Читання з Гуманої педагогіки відбудуться 17-18 жовтня 2009 року в приміщенні Національного педагогічного університету...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
Політична регіоналістика: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки напряму...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут
Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення та принципи побудови. Зведений бюджет, його призначення. Види зведених бюджетів,...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж iconМіністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет
Мета: вивчити основні можливості програми PowerPoint. Навчитися створювати презентації за допомогою засобів програми PowerPoint
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты