Протокол №1 від 30 серпня 2012 р icon

Протокол №1 від 30 серпня 2012 рНазваниеПротокол №1 від 30 серпня 2012 р
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичному засіданні

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

(протокол № 1 від 30 серпня 2012 р.)


Тематично-календарний план практичних занять з дисципліни

«Догляд за хворими (практика)» для студентів II курсу медичного факультету

на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб на осінній семестр 2012-2013 навчального року

(початок занять: 03.09.12, кінець занять: 27.01.13, тривалість занять: 1-5: 4 год, 6: 6 год, к-сть годин: 26)

№ п/п

Тема

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару.

Змістовий модуль 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

1.

Основи деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю.

15.10:

ІІІ,ІVп.: 5-8


03.12:

ІІІ, IV п.:

1-4

16.10:

ІІ, ІІІ п.:

34-37

ІІІ,ІVп.: 11а


04.12:

ІІ, ІІІ п.:

30-33, 2р

17.10:

І, ІІ п.:

17-19

ІІІ,ІVп.:

9а, 10а


05.12:

І, ІІ п.:

13-16

ІІІ,ІVп.:

7а, 8а

18.10:

ІІ, ІІІ п.:

28, 29


06.12:

ІІІ, IV п.:

9-12

19.10:

ІІ, ІІІ п.:

24-27, 5а, 6а


07.12:

ІІ, ІІІ п.:

20-23, 1у, 3а, 4а

2.

Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Особливості розпитування хворої дитини залежно від віку.

22.10:

ІІІ,ІVп.: 5-8


10.12:

ІІІ, IV п.:

1-4

23.10:

ІІ, ІІІ п.:

34-37

ІІІ,ІVп.: 11а


11.12:

ІІ, ІІІ п.:

30-33, 2р

24.10:

І, ІІ п.:

17-19

ІІІ,ІVп.:

9а, 10а


12.12:

І, ІІ п.:

13-16

ІІІ,ІVп.:

7а, 8а

25.10:

ІІ, ІІІ п.:

28, 29


13.12:

ІІІ, IV п.:

9-12

26.10:

ІІ, ІІІ п.:

24-27, 5а, 6а


14.12:

ІІ, ІІІ п.:

20-23, 1у, 3а, 4а

Змістовий модуль 2. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму

3.

Структура та функції педіатричного стаціонару. Особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини

29.10:

ІІІ,ІVп.: 5-8


17.12:

ІІІ, IV п.:

1-4

30.10:

ІІ, ІІІ п.:

34-37

ІІІ,ІVп.: 11а


18.12:

ІІ, ІІІ п.:

30-33, 2р

31.10:

І, ІІ п.:

17-19

ІІІ,ІVп.:

9а, 10а


19.12:

І, ІІ п.:

13-16

ІІІ,ІVп.:

7а, 8а

01.11:

ІІ, ІІІ п.:

28, 29


20.12:

ІІІ, IV п.:

9-12

02.11:

ІІ, ІІІ п.:

24-27, 5а, 6а


21.12:

ІІ, ІІІ п.:

20-23, 1у, 3а, 4а

Тематично-календарний план практичних занять з дисципліни

«Догляд за хворими (практика)» для студентів II курсу медичного факультету на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб на осінній семестр 2012-2013 навчального року (продовження)Тема

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

^ Змістовий модуль 3. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні.

4.

Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу, сечі для дослідження. Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгалятором

05.11:

ІІІ,ІVп.: 5-8


24.12:

ІІІ, IV п.:

1-4

06.11:

ІІ, ІІІ п.:

34-37

ІІІ,ІVп.: 11а


25.12:

ІІ, ІІІ п.:

30-33, 2р

07.11:

І, ІІ п.: 17-19

ІІІ,ІVп.:

9а, 10а


26.12:

І, ІІ п.: 13-16

ІІІ,ІVп.: 7а, 8а

08.11:

ІІ, ІІІ п.: 28, 29


27.12:

ІІІ, IV п.:

9-12

09.11:

ІІ, ІІІ п.:

24-27, 5а, 6а


28.12:

ІІ, ІІІ п.:

20-23, 1у, 3а, 4а

Змістовий модуль 4. Харчування дітей в лікарні. Годування дітей раннього віку і хворих у важкому стані.

5.

Організація харчування дітей першого року життя та дітей старшого віку

12.11:

ІІІ,ІVп.: 5-8


14.01:

ІІІ, IV п.: 1-4

13.11:

ІІ, ІІІ п.:

34-37

ІІІ,ІVп.: 11а


15.01:

ІІ, ІІІ п.:

30-33, 2р

14.11:

І, ІІ п.: 17-19

ІІІ,ІVп.:

9а, 10а


16.01:

І, ІІ п.: 13-16

ІІІ,ІVп.:7а, 8а

15.11:

ІІ, ІІІ п.: 28, 29


10.01:

ІІІ, IV п.:

9-12

16.11:

ІІ, ІІІ п.:

24-27, 5а, 6а


11.01:

ІІ, ІІІ п.:

20-23, 1у, 3а, 4а

Змістовий модуль 5. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

6.

Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

19.11:

ІІІ,ІVп.: 5-8


21.01:

ІІІ, IV п.: 1-4

20.11:

ІІ, ІІІ п.:

34-37

ІІІ,ІVп.: 11а


22.01:

ІІ, ІІІ п.:

30-33, 2р

21.11:

І, ІІ п.: 17-19

ІІІ,ІVп.:

9а, 10а


23.01:

І, ІІ п.: 13-16

ІІІ,ІVп.: 7а, 8а

22.11:

ІІ, ІІІ п.: 28, 29


17.01:

ІІІ, IV п.:

9-12

23.11:

ІІ, ІІІ п.:

24-27, 5а, 6а


18.01:

ІІ, ІІІ п.:

20-23, 1у, 3а, 4а

7.

Підсумковий модульний контроль підготовки

19.11:

ІІІ,ІVп.: 5-8


21.01:

ІІІ, IV п.: 1-4

20.11:

ІІ, ІІІ п.:

34-37

ІІІ,ІVп.: 11а


22.01:

ІІ, ІІІ п.:

30-33, 2р

21.11:

І, ІІ п.: 17-19

ІІІ,ІVп.:

9а, 10а


23.01:

І, ІІ п.: 13-16

ІІІ,ІVп.: 7а, 8а

22.11:

ІІ, ІІІ п.: 28, 29


17.01:

ІІІ, IV п.:

9-12

23.11:

ІІ, ІІІ п.:

24-27,5а, 6а


18.01:

ІІ, ІІІ п.:

20-23, 1у, 3а, 4а


Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб, професор _____________________________ Гнатейко О.З.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичному засіданні

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

(протокол № 1 від 30 серпня 2012 р.)


^ План самостійної роботи з дисципліни

«Догляд за хворими (практика)» для студентів (СРС) та її контроль

п/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю

^ МОДУЛЬ 3: «ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ»

1.

Засвоєння практичних навичок, наведених у плані практичної підготовки студента

15

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Заповнення основної звітної документаціїя: щоденника виробничої практики, підсумкового звіту

2

Підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна робота:


Підготовка та проведення бесід з хворими дітьми

2

Поточний контроль на практичних заняттях
Робота у приймальному відділенні педіатричного стаціонару:

 • проведення антропометрії, термометрії та доповідь на занятті,

 • поведення санітарно-гігієнічної обробки хворих дітей,

 • участь у заповненні медичної документації

2

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

23

Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб, професор __________________________ Гнатейко О.З.

^

Curriculum was proved by meeting

of the Department of Propaedeutic Pediatrics


on the 30th of August, 2012 (protocol No 1)


Taking Care of Patients (Practice)

Medical Faculty, 2th Year of Study / 3rd Semester 2012 – 2013


Practice Curriculum

(duration of semester: 03.09.12 - 27.01.13, duration of classes: 1-5: 4 hr, 6: 6 hr, number of practice hours : 26)Тopic

Tuesday

Wednesday

Friday

Module 3. General Considerations in the Care of Sick Children

Content Module 1. Ethical principles in pediatric practice.

1.

Ethical principles in pediatric practice. Rules of professional conversation with children and their parents. Nurse’s responsibilities in the pediatric hospital. Coordination of total children care, carried out by nurses, according to age


16.10:

ІІІ, ІV classes

11a

17.10:

ІІІ, IV classes

9a, 10a

05.12:

ІІІ, IV classes

7a, 8a

19.10:

ІІ, III classes

5a, 6a

07.12:

ІІ, III classes

3a, 4a

2.

Physiological and psychological peculiarities of the children of different age period. Periods of childhood. Main principles of pediatric clinical interview according to child’s age. Procedure of taking а history.

23.10:

ІІІ, ІV classes

11a

24.10:

ІІІ, IV classes

9a, 10a

12.12:

ІІІ, IV classes

7a, 8a

26.10:

ІІ, III classes

5a, 6a

14.12:

ІІ, III classes

3a, 4a

Content Module 2. Structure and functions of pediatric hospital. Principles of sanitation.

3.

Structure and functions of pediatric hospital. Principles of sanitation. Structure and functions of pediatric hospital. Structure and functions of admission department of the pediatric hospital. Admitting procedure of patients to the hospital. Transporting patients from the admission department to the clinic department. Medical documentation of the admission department, medical in-patients card. Anthropometric measurements of the children of different age period. Assessing vital signs (respiratory rate, pulse rate, blood pressure) in pediatric practice. Structure of clinic department of the pediatric hospital. Protective aseptic technique. Types of protective asepsis. Specific protective aseptic techniques.

30.10:

ІІІ, ІV classes

11a

31.10:

ІІІ, IV classes

9a, 10a

19.12:

ІІІ, IV classes

7a, 8a

02.11:

ІІ, III classes

5a, 6a

21.12:

ІІ, III classes

3a, 4a

Content Module 3. Basic principles of children care in the hospital.

4.

Basic principles of children care in the hospital. Bathing and skin care: kinds of baths, skin care for the newborn, infant bathing. Decubitus ulcers: prevention and treatment. Perineal and genital care for female and male patients. Oral hygiene of sick children. Hair, eyes, nose, ears care of sick children. Changing an unoccupied and occupied bed. Types of enemas. Administering an enema. Obtaining urine, stool specimens for laboratory analysis. Principles of aerosol therapy in children. Oxygen therapy in pediatric practice. Methods of oxygen administration.

06.11:

ІІІ, ІV classes

11a

07.11:

ІІІ, IV classes

9a, 10a

26.12:

ІІІ, IV classes

7a, 8a

09.11:

ІІ, III classes

5a, 6a

28.12:

ІІ, III classes

3a, 4a

Taking Care of Patients (Practice)

Medical Faculty, 2th Year of Study / 3rd Semester 2012 – 2013

^ Practice Curriculum

(continuation)Тopic

Tuesday

Wednesday

Friday

Content Module 4. Basic principles of feeding of children in the hospital.

5.

Basic principles of feeding of children in the hospital. Helping patients obtain nourishment. Dietary variables according to age.

13.11:

ІІІ, ІV classes

11a

14.11:

ІІІ, IV classes

9a, 10a

16.01:

ІІІ, IV classes

7a, 8a

16.11:

ІІ, III classes

5a, 6a

11.01:

ІІ, III classes

3a, 4a

Content Module 5. Resuscitation in pediatric practice.

6.

Resuscitation in pediatric practice. Artificial respiration: oral resuscitation, mouth-to-nose or mouth-to-mouth-and-nose methods, hand-compressible breathing bags. Cardiopulmonary resuscitation. External cardiac compression.

20.11:

ІІІ, ІV classes

11a

21.11:

ІІІ, IV classes

9a, 10a

23.01:

ІІІ, IV classes

7a, 8a

23.11:

ІІ, III classes

5a, 6a

18.01:

ІІ, III classes

3a, 4a

7.

Final module control

20.11:

ІІІ, ІV classes

11a

21.11:

ІІІ, IV classes

9a, 10a

23.01:

ІІІ, IV classes

7a, 8a

23.11:

ІІ, III classes

5a, 6a

18.01:

ІІ, III classes

3a, 4a


Head of the Department of Propaedeutic Pediatrics

Professor, PHD, MD ____________________________ O.Z. Hnateyko


^ Taking Care of Patients (Practice)

Medical Faculty, 2th Year of Study / 3rd Semester 2012 - 2013

Curriculum of Self-worksТopic

Hours

Control

1.

Practical skills training

15

During classes

2.

Filling in the medical documentation

2

Final module control

3.

Independent study of students:


Clinical interview according to child’s age. History taking.

2

During classes
Work in the admission department of pediatric hospital: performing of antropometric measurements, thermometry, hygienic procedures, filling in the medical documentation

2

During classes

3.

Preparation to final module control

2

Final module control
Total

23
Head of the Department of Propaedeutic Pediatrics

Professor, PHD, MD ____________________________ O.Z. Hnateyko

^ Перелік пРАКТИЧНИХ НАВИЧОК для підсумкового модульного контролю З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ»

Модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару


 1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку приліжкових тубочок та підвіконь у палаті.

 2. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання маніпуляційної.

 3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного приладдя для багаторазового використання (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна).

 4. Провести розпитування хворої дитини, заповнити титульну сторінку історії хвороби та виділити основні скарги.

 5. Провести вимірювання температури у хворої дитини та оформити температурний лист.

 6. Провести огляд хворої дитини на наявність корости та педікульозу.

 7. Провести вимірювання росту пацієнта, обводів голови та грудної клітки, визначити масу тіла дитини.

 8. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворої дитини, провести її обробку та дезінфекцію після користування.

 9. Продемонструвати методику транспортування хворої дитини на ношах та перекладання його на ліжко.

 10. Дослідити у хворої дитини пульс на променевих артеріях, на нижніх кінцівках.

 11. Виміряти хворій дитині артеріальний тиск.

 12. Провести дослідження дихання хворій дитині.

 13. На бланку температурного листа відмітити запропоновановані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.

 14. Провести переміну натільної та постільної білизни хворій дитині, що знаходиться на ліжковому режимі.

 15. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику сповивання новонародженої дитини.

 16. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику проведення гігієнічної ванни та підмивання дитини залежно від статі.

 17. Продемонструвати методику закапування крапель у вуха, ніс, очі на муляжі.

 18. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми дітям різного віку, продемонструвати методику її застосування на муляжі.

 19. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні вказівки хворій дитині.

 20. Продемонструвати методику подавання дитині певного віку зволоженого кисню.

 21. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету порожнини рота, носа, очей та вух дитині першого року життя.

 22. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.

 23. Продемонструвати методику годування хворої дитини, прикутої до ліжка.

 24. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати уміння приготувати молочну суміш.

 25. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування дитини першого року життя за допомогою пляшечки.

 26. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі дитини.


The List of Practical Skills for the Final Module Control 3

Module 3. General Considerations in the Care of Sick Children

 1. To prepare an appropriate disinfectant solution and to sanitize bedside and sills in the ward.

 2. To prepare an appropriate disinfectant solution and to clean manipulation room.

 3. To prepare the disinfectant solution and to treat medical articles multiple use (thermometers, bedpan).

 4. To interview sick child and his (her) parents, to fill in a title page of in-patient’s card and determine chief complaints.

 5. To measure body temperature of a sick child and to note data in the observation card of patient.

 6. To inspect a sick child for the presence of scabies and pediculosis.

 7. To measure the height, weight, head and chest circumferences of the patient.

 8. To prepare a tub for hygienic bath for a sick child, to treat it after use.

 9. To demonstrate the technique of transporting of a sick child on a stretcher and shifting him (her) to the bed.

 10. To assess child's pulse over the radial artery, on the lower limbs.

 11. To measure blood pressure of a child.

 12. To assess respiration of a child.

 13. To note data of pulse rate, blood pressure, body temperature in the observation card of patient

 14. To change of bed linen and body wear for sick child in severe condition.

 15. To demonstrate the technique of swaddling of the infant.

 16. To demonstrate the technique of bathing, perineal care for a sick child.

 17. To demonstrate the technique otic, nasal, ophthalmic installations.

 18. To prepare necessary equipment for cleansing enema and demonstrate the technique of enema in children of different ages.

 19. To prepare containers for the taking of urine for Zimnitskyi test and to give appropriate instructions to the sick child.

 20. To demonstrate methods of oxygen therapy in paediatric practice.

 21. To demonstrate the technique of mouth, nose, eyes and ears care for the child under 1 yr.

 22. To prepare the necessary articles and to demonstrate how to prevent the formation of bedsores.

 23. To demonstrate the technique of feeding of the sick child in severe condition.

 24. To prepare appropriate equipment and to demonstrate the ability to prepare formula for feeding of infant.

 25. To prepare appropriate equipment and to demonstrate the technique of bottle-feeding of the infant.

 26. To demonstrate the technique of resuscitation in paediatric practice.^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА РЕКОМЕНДОВАНА СТУДЕНТАМ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ ВИВЧЕННІ

МОДУЛЮ 3: «ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ»


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Виробнича практика студентів ІІ курсу медичного факультету (методичний посібник) / Паєнок О.С., Садова О.М., Паєнок А.В. і співавт. – Львів, 2002. – 71 с.

 2. Гудзенко П.М. Раціональне харчування дітей. - К., «Здоров’я», 1974.

 3. Загальний догляд за дітьми / за ред. Калиновської Л.С. – К., «Вища школа», 1993.

 4. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми.- М.: Медицина, 1989, 192 с.

 5. Майданник В.Г., Бурлай В.Г. Ваша дитина (догляд та виховання). – Київ, 2004. – 298 с.

 6. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ: Знання України, 2002.

 7. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Фізичний та психічний розвиток дітей. – Київ, 1993.

 8. Пропедевтика дитячих хвороб. Методика обстеження здорової та хворої дитини. Семіотика дитячих хвороб / Навчальний посібник для студентів ІІІ-IV рівнів акредитації вищих навчальних закладів за ред. проф. О. Гнатейка. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 320 с.

 9. Руководство к практическим занятиям по уходу за здоровым и больным ребенком / Бурая А.Н., Головко И.А., Тихомирова В.С. и соавт. - М., 1989.

 10. Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния у детей. – Санкт-Петербург, «Специальная литература», 1994. – 195 с.

 11. Essential Competencies For Patient Care / ed. by Mary Elizabeth Milliken, BSN, MS, Ed. D., Gene Campbell, BSN, M.Ed. – The C. V. Mosby Company, St. Louis, Toronto, Princeton, 1985. – P. 685 – 716.

 12. Fundamentals of Nursing (Concepts and Procedures) / ed. by Barbara Kozier, BA, BSN, RN, MN; Glenora Erb, BSN, RN. – Addison – Wesley Publishing Company, Nursing Division, Menlo Park, California, 1983. – P. 13 –15, 21 – 32, 39 – 46, 49 – 51, 233 – 256, 414 – 416, 444 – 446, 451 – 465, 485, 491 – 529, 531 – 534, 935 – 938, 942 – 947, 952 – 981.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994.

 2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 1999.

 3. Губергриц А.Я. Непосредственное исследование больного.- М.: Медицина, 1972.

 4. Жученко П.Г., Пушкарь Н.С., Ситник И.А. Антенатальная охрана плода и уход за новорожденным. – Киев. – 1983.

 5. Основи медичних знань та методи лікування за Девідсоном / пер. с англ. В 2 Т. –Київ:"Кобза", 1994.

Форми контролю ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

^ «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА)»

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали за наступною системою:

Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 3 «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару») 6 занять + ПМК

«5»

20

«4»

16

«3»

12

«2»

0

^ Максимально кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля , дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість практичних занять у модулі (20 х 6 = 120).

^ Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску до його складання, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість практичних занять у модулі (12 х 6 = 72).

^ Підсумковий модульний контроль (ПМК)

До ПМК допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали).

^ Регламент проведення ПМК

 • І етап – письмова відповідь на тестові завдання формату А (бланковий тестовий контроль). Студент відповідає на пакет тестів. Кожен пакет містить 15 тестів формату А з тем кожного змістового модуля, які входять до складу підсумкового модулю.

 • ІІ етап – письмове вирішення типових ситуаційних задач. Студент отримує блок типових ситуаційних задач у кількості 2, на питання до яких повинен відповісти письмово.

 • ІІІ етап – перевірка практичних навичок.

^ ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ПМК


Тестовий контроль

Письмовий контроль

Демонстрація практичних навичок

Ситуаційні задачі

1

2
«5» - 15-13 балів (91-100%) вірних відповідей на тести

«5» - 20 бали

«5» - 20 бали

«5» - 25 бали

«4»- 12-10 балів (71-90%) вірних відповідей на тести

«4» - 17 балів

«4» - 17 балів

«4» - 20 балів

«3»- 9-7 балів (50-70%) вірних відповідей на тести

«3» - 14 балів

«3» - 14 балів

«3» - 15 балів

«2»- 0 балів менше 7 балів (50%) вірних відповідей на тести

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Модуль зараховано – студент набрав 50 і більше балів.

Модуль не зараховано – студент набрав менше 50 балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за ПМК.


Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб, професор ________________________ Гнатейко О.З.Похожие:

Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №1 від 30 серпня 2012 р
Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №1 від 30 серпня 2012 р
«Сучасні методи генетичної діагностики» для студентів ІІІ курсу медичного факультету на кафедрі пропедевтики педіатрії на осінній...
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Особливості організації навчального процесу з біології у 2012-2013 навчальному році
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Особливості організації навчального процесу з географії у 2012-2013 навчальному році
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Використання інформаційних технологій для формування економічних компетенцій школярів
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Використання інноваційних технологій як шлях реалізації компетентнісного підходу на уроках біології та хімії
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconНаказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста
Міністерством освіти і науки України від 30. 08. 2002 №1/9-392, на підставі рішення міської науково-методичної ради від 25. 01. 2012...
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність
Затверджено на засіданні кафедри основ права. Протокол № від 2012 р
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. 3436-іv. Із змінами та доповненнями
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты