Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста icon

Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти містаНазваниеНаказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста
Дата17.10.2016
Размер
ТипНаказВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ВІДДІЛ ОСВІТИ


(Система управління якістю сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001:2008)

Н А К А З


25.01. 2012 №_05


Про затвердження положення

про міське методичне об’єднання

педагогів, які координують виховну роботу

в закладах освіти міста


На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалених Міністерством освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9 – 318, рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, схвалених Міністерством освіти і науки України від 30.08.2002 № 1/9-392, на підставі рішення міської науково-методичної ради від 25.01.2012 протокол № 3 та з метою оптимізації структури методичної роботи,


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста (додається).
 1. Керівникам закладів освіти (Рябченку А.О., Рубан Г.В., Бивалькевичу В.В., Резан О.М., Нечай Т.О., Латі В.І., Єрьоміній Н.А.):

  1. ознайомити педагогічних працівників закладів з даним положенням;

  2. керуватися даним положенням в організації роботи педагогів, які координують виховну роботу в закладі;

  3. сприяти ефективній діяльності міського методичного об’єднання.
 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу міським методичним центром Старавойтову А. О.


Заступник міського голови,

Завідуючий відділом освіти О.Б.Линкевич


Додаток до наказу

від 25.01.2012 № 05

Положення

про методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу

в закладах освіти міста Славутича

1. Загальні положення, головна мета роботи

  1. Міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста Славутича (далі – ММО) здійснює методичну роботу щодо забезпечення виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ), Палацу дитячої та юнацької творчості (далі – ПДЮТ), дитячого будинку (далі – ДБ) в режимі функціонування і розвитку.

  2. ММО підпорядковується міській науково-методичній раді відділу освіти і має на меті забезпечувати реалізацію її рішень. Координацію діяльності ММО здійснює сектор виховної роботи міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради.

  3. Головною метою діяльності ММО є забезпечення якості освіти та виховання, розробка і впровадження нових педагогічних технологій, дидактичне забезпечення виховного процесу у ЗНЗ, ПДЮТ, ДБ.

^ 2. Нормативна база ММО

  1. ММО керується у своїй роботі Законами України „Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та іншими нормативно-правовими документами.

  2. ММО надає науково-теоретичну допомогу педагогічним працівникам у проведенні всіх форм навчання і виховання: годин спілкування, консультацій, семінарських занять, конференцій, передбачених навчальним планом; організації позакласної роботи. Узагальнює досвід слухачів; інформує щодо нововведень у виховній та методичній роботі.

^ 3. Організація роботи та завдання ММО

  1. ММО може бути створене за умови, коли до його складу входить не менше 3 (трьох) осіб.

  2. З числа слухачів обираються голова ММО та секретар ММО терміном на 2 (два) роки.

  3. Головою ММО може бути обраний методист з виховної роботи міського методичного центру.

  4. На засідання ММО можуть бути запрошені представники громадських організацій, працівники відділу освіти, міського методичного центру, соціально-психологічного центру.

  5. Рішення засідань ММО фіксуються у протоколах засідання та мають рекомендаційний характер.

  6. На основі аналізу роботи методичного об’єднання за минулий рік через моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних кадрів та їх потреб, рівня вихованості учнів, ефективності методичної роботи, її вплив на підвищення результативності виховного процесу в порівнянні з минулим роком, складається річний план роботи методичного об’єднання з врахуванням пропозицій слухачів ММО.

  7. Головними завданнями ММО є:

 • Створення умов для підвищення професійного і творчого потенціалу класних керівників та вихователів дитячого будинку.

 • Виявлення, узагальнення досвіду класних керівників та вихователів дитячого будинку.

 • Постійне підвищення рівня методичної підготовки педагогів.

 • Створення умов для самоосвіти педагогів і здійснення керівництва творчою діяльністю.

 • Виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації виховання.

 • Організація відкритих заходів з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками.

 • Вивчення нормативної і методичної документації з питань організації виховної роботи.

 • Забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.

 • Організація методичного супроводу та наставництва новопризначених педагогів.

  1. Форми роботи ММО. Робота ММО може здійснюватися через :

 • психолого-педагогічні семінари;

 • теоретичні, практичні та проблемні семінари;

 • індивідуальне наставництво;

 • школу молодого педагога;

 • конкурс “Класний керівник року”;

 • участь у роботі педагогічних конференцій;

 • організацію самоосвітньої діяльності педагогів;

 • тренінги;

 • психолого-педагогічні консиліуми;

 • ділові ігри;

 • дебати та круглі столи;

 • методичні скарбнички.

 1. Обов’язки, права слухачів ММО, заохочення діяльністю роботи ММО

  1. Слухачами ММО обов’язково є керівники шкільних методичних об’єднань класних керівників, старший вихователь ДБ, заступник директора з виховної роботи ПДЮТ

  2. Слухачами ММО також можуть бути заступник директора з виховної роботи ЗНЗ, педагог-організатор ЗНЗ, класні керівники ЗНЗ, вихователі ДБ, керівники гуртків та культорганізатори ПДЮТ, які виявили таке бажання та були занесені до списку членів ММО на початку поточного навчального року.

  3. У разі відсутності на засіданні ММО керівника шкільного методичного об’єднання класних керівників, старшого вихователя ДБ, заступника директора з виховної роботи ПДЮТ, його має замінити інший представник від закладу.

  4. Ті слухачі, які не є слухачами ММО за списком, але яких зацікавила тема засідання, мають повідомити голову ММО про намір відвідати засідання.

  5. Слухачі ММО зобов’язані брати активну участь в засіданнях ММО, завчасно повідомляти про свою відсутність на засіданні.

  6. Слухачі ММО мають право:

 • приймати активну участь у плануванні роботи ММО на навчальний рік;

 • давати пропозиції щодо поліпшення виховного стану виховної роботи в закладах міста;

 • ввертатися за консультаціями з проблем виховного процесу до голови ММО.

  1. За якісне та сумлінне виконання обов’язків і з метою стимулювання діяльності учасники ММО можуть відзначатися грамотами, подяками за поданням керівників закладів освіти голові міської науково-методичної ради.

^ 5. Функціональні обов’язки голови та секретаря ММО

  1. Голова ММО відповідає за:

 • планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності ММО;

 • поповнення картотеки передового педагогічного досвіду.

 • своєчасне впорядкування документації роботи ММО та проведених заходів.

  1. Голова ММО стежить за:

 • дотриманням принципів організації навчально-виховного процесу;

 • підбором змісту освітньо-виховної роботи (виховні плани, програми, дидактичні матеріали), його систематичним оновленням відповідно до змін нормативно-правової бази;

 • підбором форм і методів виховання;

 • підвищенням кваліфікації педагогічного персоналу ММО;

 • проведенням діагностики педагогів, обробкою та аналізом анкетувань;

 • виконанням рішень та рекомендацій.

  1. Голова ММО організовує:

 • взаємодію членів ММО між собою та з іншими структурними підрозділами;

 • відкриті виховні заходи, семінари тощо;

 • консультації з питань виховної роботи.

  1. Секретар ММО відповідає за ведення документації ММО; повідомляє слухачів про дату й час проведення чи перенесення ММО.

6. Документація ММО

 • Положення про ММО, список слухачів ММО.

 • Річний план роботи ММО.

 • Протоколи засідань ММО.

 • Інформаційні матеріали за підсумками проведених заходів.

 • Плани роботи та матеріали структурних методичних одиниць (творчі групи, майстер-класи), які працюють в рамках ММО.
Похожие:

Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconПоложення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до закону України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на учасників навчально-виховного...
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconНаказ №178 Про проведення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується в навчальних закладах міста
Міністерства освіти і науки України, затвердженого Наказом Головного управління освіти і науки від 24. 12. 2009 №344 та з метою проведення...
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconНаказ №122 Про затвердження Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19. 08. 2011 №1/9-634 Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми...
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconНаказ №07 Про внесення змін до Положення про Славутицьку міську психолого-медико педагогічну консультацію
Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські)...
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconНаказ №44 Про затвердження Положення про офіційний веб-сайт міського методичного центру у глобальній інформаційній мережі Інтернет
Славутицької міської ради (далі – методцентр), надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення...
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconПро затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3
Рекомендаційний бібліографічний список «Інклюзивна освіта – шлях для всебічного розвитку дитини» пропонує літературу, яка характеризує...
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconНаказ №205 Про стан інформатизації в знз міста у 2012- 2013 н р
На виконання наказу облуон №249 від 04. 05. 2007р. «Про проведення щорічного моніторингу стану інформатизації освіти Запорізької...
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconПоложення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого мон україни
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconПоложення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах №419 від 15. 06. 2006 року є основним навчально-методичними документам з планування навчально-виробничого процесу в птнз
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах
Наказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста iconЗвіт про роботу в міжатестаційний період иповим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 далі
Час від часу виникають запитання щодо певних аспектів організації та проведення атестації. Так, є необхідність роз'яснити особливості...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты