Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти icon

Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освітиНазваниеМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Дата17.10.2016
Размер
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти

та родинного виховання


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

для напряму підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”


(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І


СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Лекція 1. Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України (2 год.


Дошкільна освіта – обов’язкова первинна складова системи безперервної освіти в Україні . Конституція України, закони України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону дитинства», Конвенція ООН – документи, що регламентують функціонування дошкільної освіти.

Сутність та складові системи дошкільної освіти: дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; наукові і методичні установи; органи управління освітою; освіта та виховання в сімї.

Принципи дошкільної освіти, завдання дошкільної освіти. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти.


Основні поняття теми: система освіти, система дошкільної освіти, принцип наступності в системі освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Рекомендована література


Основна:

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1999.

Закон України « Про освіту»// Голос України. – 1996. – 25 квітня.

Закон України « Про дошкільну освіту» - К., 2001.

Державна національна програма « Освіта. Україна Х Х I століття» // Освіта. – 1993. - № 44-46.

Концепція безперервної системи національного виховання . – К., 1994.

Концепція дошкільного виховання в Україні. Проект. – К.. 1993

Конвенція ООН

Лисенко Н.В. Кирста Н.Р. Педагогіка українського _оллег_і. – К., 2006.

Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.

Типовий статут дошкільного виховного закладу // Дошкільне виховання . -1994 .- № 9. – С. 6 – 8

Додаткова:

Борисова З.Н. Теоретичні основи проблеми підготовки педагогічних кадрів у галузі дошкільного виховання // Удосконалення професійної підготовки спеціалістів дошкільного профілю / За _олл. Л.Артемової , Н. Лисенко. – К.: РУМК , 1996. – С. 32-42

Бурова А., Долинна О. Проблемні питання дошкільної освіти // Дошкільне виховання . – 2000. – № 7. – С.12-14.

Верозубов О. Дошкілля в центрі уваги // Дошкільне виховання . – 2001. – С. № 7. – С. 5-6.


Практичне заняття 1. Сучасна система дошкільної освіти в Україні ( 2 год.).


Лекція 2. Сучасні підходи до організації системи дошкільної освіти в Україні (2 год ).

Дошкільний навчальний заклад – заклад освіти дітей від двох місяців до шести років, який здійснює догляд, оздоровлення, розвиток, виховання і навчання дітей. Завдання дошкільного закладу. Зміст дошкільної освіти.

Система типів дошкільних закладів залежно від їх призначення: дошкільні заклади загально-розвивального типу , дошкільні заклади компенсаторного типу, дошкільні заклади комбінованого типу, дошкільні заклади інноваційного та альтернативного типу. Національний дитячий садок.

Нові форми здобуття дошкільної освіти.

Основні поняття теми: дошкільний навчальний заклад, ясла-садок, дитячий садок, дитячий будинок, профільна група, ценрт розвитку дитини, група з короткочасним перебуванням дітей, сімейний приватний дошкільний заклад, дитячий садок-початкова школа, спеціалізований дошкільний заклад, санаторний дошкільний заклад.

Рекомендована література

Основна

Грицюк Л.А. Нові форми здобуття дошкільної освіти. – Тернопіль, 2005.

Закон України « Про дошкільну освіту» – К., 2001.

Концепція дошкільного виховання в Україні. Проект. – К., 1993.

Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля. – К., 2004.– С.57-78.


Додаткова:

Леонтьева А., Лушпарь Т. Работа микроцентра социально-педагогической поддержки семьи и ребенка // Дошкольное воспитание . – 2001. – № 9. – С. 93.

Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів / Уклад.: О. Я .Лобас, Д. П. Лаврентьєва, А. П. Бурова, – К.: ВІПОЛ., 1997. – С. 35-37.

Підласий І. П. Педагогічні іновації // Рідна школа . – 1998. – № 2. – С. 4-1

Практичне заняття 2. Центр розвитку дитини – нова форма здобуття дошкільної освіти (2 год).


Лекція 3. Інноваційні педагогічні технології в системі дошкільної освіти (4 год).

Сутність педагогічної інноватики. Структура педагогічної інноватики.

Інноваційні тенденції розвитку сучасної системи дошкільної освіти.

Концепція національного дитячого садка С. Русової. Теорія і практика виховання в системі М. Монтессорі. Концептуальні засади вальдорської педагогіки. Технології раннього навчання М. Зайцева.

Авторські дошкільні заклади реалізації ідей видатних педагогів

( С. Русової, М. Монтессорі, В.Сухомлинського та інш.).


Основні поняття теми: педагогічна інноватика, педагогічна технологія.

Рекомендована література

Основна

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. – С. 7-14. – С.191-199.

Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля. – К., 2004. – С. 56-57.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2006. – С. 105-107.


Додаткова

Дичківська І.М. Педагогічна інноватика: сучасний погляд // Дошкільне виховання . – 2002. – № 8. – С. 6-8.

Лаврентьєва Г.П. Вальдорфський дитячий садок // Дошкільне виховання. – 1998. – № 6.– С. 6-7.

Пироженко Т. Іноваційна психолого-педагогічна діяльність: нові підходи// Дошкільне виховання. – 2001. – № 12. – С. 10-12.

Сухомлинський С. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5-ти т. – Т. 3. – К., 1979.

Сухомлинська О.В. С.Френе і В.Сухомлинський: спільне і відмінне у вихованні // Шлях освіти. – 1996. – № 3. – С. 8-14.


Практичне заняття 3. Авторський дошкільний заклад (2 год.).


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ


СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ.


Лекція 4. Загальні тенденції розвитку системи дошкільної освіти в провідних країнах світу (2 год. ).


Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем в провідних країнах світу. Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти. Тенденції розвитку системи дошкільної освіти в світовій практиці .


Основні поняття теми: тенденції, реформування, безперервність, Міжнародна конвенція про права дитини, Міжнародна організація ЮНЕСКО, Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ, Міжнародний благодійний фонд імені

Г. Гмайнера.


Рекомендована література.

Основна:

Галус О.М. Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка. – К., 2006. – С. 66-68.

Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля. – К., 2004. – С. 219-224.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2006. – С. 136-151.

Допоміжна:

Педагогика и народное образование за рубежом. – М., 1990.

Лекція 5. Особливості системи дошкільної освіти в країнах близького і далекого зарубіжжя (2 год.).


Дошкільні навчальні заклади державної, комунальної, приватної форми власності. Принцип комплектування дітей в групи. Особливості організації життєдіяльності дітей на протязі дня.

Система підготовки педагогічних працівників.

Співпраця з родиною з питань виховання дітей дошкільного віку.


Основні поняття теми: центр раннього розвитку, ясельні центри, «групи можливостей», клуби матері і дитини, пришкільні групи, відкриті дитячі садки.


Рекомендована література.

Основна:

Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 24-48.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2006. – С.105-114.


Додаткова:

Антонов Я. Система образования в США // Профессионал, – 1992. – № 1. – С. 24.

Венгер Л. Воспитание детей в Великобритании // Дошкольное воспитание. – 1983. – № 2. – С.18-22.

Грицюк Л.А. Нові форми здобуття дошкільної освіти. – Тернопіль, 2005.

Детский сад в Японии : Опыт развития детей в группе. – М., 1997.

Иванова Э. Изучение ГДР интересов дошкольников. // Дошкольное воспитание – 1985. – № 11. – С. 72 -75.

Іванюк І. Освіта в Норвегії. // Дошкільне виховання . – 2002.- № 2. – С. 24-26.

Кірдода Л. Дошкільна освіта в Марокко. // Дошкільне виховання. – 2002. - № 10.– С. 16-17.

Локшина О.И. Общественное дошкольное воспитание в Великобритании на современном этапе: Автореферат дисс. Канд. Пед. Наук. – К., 1991.

Миндлина Т. Франция: о современной практике материнских школ // Дошкольное воспитание. – 1988. - № 7. – С. 83-97.

Мельниченко Р. У наших чехословацьких _оллег // Дошкільне виховання. – 1989. – № 2. – С. 34-37.

Неліна Т. Приватний садок в Австралії // Дошкільне виховання . – 1994. – №4. – С. 11-14.

Япония : детские сады Судзуки в Мацумото // Дошкольное воспитание . – 1991. – № 6 – С. 84-86.


Практичне заняття 4. Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном ( 4 год.).Похожие:

Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет інститут початкової освіти та практичної психології Кафедра педагогіки Завдання для самостійної роботи
Завдання: Наведіть приклади формулювання цілей навчання з використанням чотирьох нижчених способів з урахуванням специфіки предмета,...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconVІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
Міжнародна комунікація як світова медіасистема. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти І науки україни київський національний торговельно-економічний університет

Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconТема: Педагогічні умови спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти
Ринципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу, відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Тема: Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців. Ступневість вищої освіти
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття екологія, екологічне виховання,естетика, естетичне виховання, фізична культура, фізичне виховання, формувати...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття екологія, екологічне виховання,естетика, естетичне виховання, фізична культура, фізичне виховання, формувати...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты