Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання icon

Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел" На виконанняНазваниеНаказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел" На виконання
Дата17.10.2016
Размер
ТипНаказ

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2012  № 407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1552/21864

Про щорічний Всеукраїнський конкурс “До чистих джерел”

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 51 “Про щорічний Всеукраїнський конкурс “До чистих джерел” та з метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану джерел, водойм та річок України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ^ Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел”, що додається.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (Щукін О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

Міністр

Е.А. Ставицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
16.08.2012  № 407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1552/21864

ПОРЯДОК
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від  24 січня 2001 року № 51 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел», що установлює процедуру підготовки та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих Джерел» (далі - Конкурс).

1.2. Метою Конкурсу є залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення рівня екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів, шляхом розвитку громадянських екологічних ініціатив.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

підтримка природоохоронної діяльності, спрямованої на досягнення конкретних практичних результатів з охорони та оздоровлення водних об’єктів;

активізація екологічних ініціатив об’єднань громадян та окремих активістів;

проведення просвітницько-інформаційної діяльності щодо основних положень водного законодавства та практики його застосування, актуальних проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров’я людей, висвітлення прикладів позитивної практики водокористування.

1.4. Конкурс прямований на:

1.4.1. Проведення комплексу робіт з оздоровлення (відновлення) окремих річок за участю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  та широкої громадськості, зокрема:

відновлення та впорядкування водних об’єктів;

впорядкування і догляд (очистка, залуження, заліснення) існуючих прибережних захисних смуг річок;

створення прибережних захисних смуг;

провадження заходів з відновлення історично сформованих природних ландшафтів у межах водоохоронних зон річок;

створення та утримання об'єктів природно-заповідного фонду для збереження біорізноманіття біля витоків, на дільницях, важливих для гідрологічного і гідробіологічного режимів, та у дельтах річок тощо;

вивчення екологічного стану окремих річок (збір інформації) та розробка і впровадження планів дій з їх оздоровлення.

1.4.2. Заходи інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, зокрема:

підготовка та поширення серед громадськості, керівників підприємств та посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування різнопланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок тощо) про водойми України і плани дій з охорони та відтворення конкретних водних об’єктів.

1.4.3. Висвітлення у засобах масової інформації реалізації заходів за тематикою завдань Конкурсу.

1.4.4. Проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок за тематикою завдань Конкурсу.

1.4.5. Проведення заходів зі збереження історико-культурної спадщини в долинах річок, зокрема організація та підтримка еколого-етнографічних туристських маршрутів, «екологічних навчальних стежок» тощо.

1.4.6. Упровадження заходів з утримання у зразковому санітарному стані території річкових долин, особливо у межах населених пунктів, створення парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва в межах водоохоронних зон водних об’єктів.

1.4.7. Проведення громадських слухань з проблем відповідності стану водних ресурсів вимогам Водного кодексу України та розгляд конкретних планів дій з поліпшення стану водних ресурсів.

1.4.8. Проведення громадських екологічних експертиз для визначення доцільності утримання окремих ставків та водосховищ на малих і середніх річках, експлуатації та утримання окремих осушувальних та зрошувальних меліоративних систем тощо.

1.4.9. Інші види діяльності, внаслідок яких досягається суттєве поліпшення стану водних об’єктів або зростають суспільні можливості для вирішення водно-екологічних проблем.

II. Організація проведення Конкурсу

2.1. З метою остаточного оцінювання поданих учасниками Конкурсу робіт Мінприроди України утворює Конкурсну комісію щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» (далі - Комісія).

2.2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінприроди України.

2.3. Матеріали для участі в Конкурсі приймаються Мінприроди України до 1 листопада поточного року.

2.4. Підсумки Конкурсу затверджуються Комісією до 1 грудня поточного року і оголошуються в День довкілля у наступному році із вшануванням і нагородженням переможців.

ІІІ. Оформлення матеріалів та категорії Конкурсу

3.1. На Конкурс подаються такі матеріали:

анкета учасника Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку;

робота учасника Конкурсу.

Вимоги до оформлення роботи учасника щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», наведені в додатку 2 до цього Порядку.

3.2. Переможці Конкурсу визначаються за такими категоріями:

представник місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування;

колективи земле - і водокористувачів;

інститути громадянського суспільства;

екологічні товариства і гуртки загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та позашкільних закладів;

студентські товариства і гуртки;

автори публікацій;

окремі групи громадян, громадяни (індивідуальні учасники).

3.3. Матеріали на Конкурс надсилаються на адресу Мінприроди України: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, Міністерство екології та природних ресурсів України, з поміткою «На Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел».

Електронна версія конкурсних матеріалів надсилається на електронну пошту: dzherelakonkurs@gmail.com.

IV. Підбиття підсумків, переможців та фінансування Конкурсу

4.1. Подані на Конкурс матеріали, згруповані за категоріями (номінаціями), аналізуються й оцінюються за такими критеріями:

отриманий екологічний ефект (екологічна значимість);

комплексність виконаних робіт;

актуальність, отриманий соціальний ефект;

вторинні ефекти і післядія вжитих заходів;

наявні та можливі прояви негативних наслідків.

4.2. Переможці Конкурсу визначаються за результатами аналізу робіт за всіма критеріями відповідно до цього Порядку.

4.3. Для нагородження переможців Конкурсу Комісія затверджує призовий фонд для присудження однієї першої, однієї другої, двох третіх премій, у тому числі цінних подарунків, за кожною категорією. Розміри премій визначаються залежно від розміру призового фонду.

За результатами Конкурсу щороку готується видання «Довідник робіт і учасників Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел».

4.4. Перебіг Конкурсу та його підсумки висвітлюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

4.5. Проведення Конкурсу фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.
Директор Департаменту
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи МіністраО.М. Щукін

Похожие:

Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconПорядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»
Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року №51 «Про щорічний Всеукраїнський...
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconНаказ №280 від 23. 07. 2002 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України > м. Київ 8 серпня 2002 р за №639/6927
Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій,...
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconНаказ №131 Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17....
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconНаказ №130 Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014 навчальному році
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17....
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconДодаток 1 до наказу відділу освіти від 25. 10. 10 №367 положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002 №284 під...
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності» І. Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності»
Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності» (далі конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту...
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconЗакон України «Про столицю України місто-герой Київ»
Міністерстві юстиції України. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так...
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconПоложення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості Об'єднаймося ж, брати мої!
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002 №284 під...
Наказ №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р за №1552/21864 Про щорічний Всеукраїнський конкурс \"До чистих джерел\" На виконання iconПоложення про конкурс «До чистих джерел»
України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты